Education

THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

Cb43d78d1bb73c62726af5dd7361265ae175953b
THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

" กระแสการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในยุคดิจิทัล ถ้าปรับตัวไม่ทัน คุณจะถูกทิ้งไว้ด้านหลังทันที หากวันนี้คุณเป็นผู้นำ อาจถึงเวลาต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานกับทีม"

.
ต่อไปนี้ เป็น 3 สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ผู้บริหารจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีทำงาน ได้แก่
.
1. พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงยิ่งกว่ายุคใดๆ ซึ่งทำให้องค์กรที่ปรับตัวไม่ทัน จะถูกแซงหน้าอย่างรวดเร็ว
.
2. เมื่อองค์กรจะปรับตัว กลับทำให้คนทำงานส่วนใหญ่รู้สึกกลัว และต่อต้าน ทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและไม่ทันการ
.
3. องค์กรมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากขึ้น เกิดความแตกต่างทางความคิดและสไตล์การทำงานกับคนรุ่นเดิม ทำให้ขัดแย้งในการทำงาน และมีอัตราการลาออกที่สูง
.
การช่วยให้ทีมงาน รับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณมีทักษะของผู้นำยุคใหม่ครบ 3 ข้อ ได้แก่
.
1. Mindset มีทัศนคติที่เป็นต้นแบบ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
2. Performance รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้สูงสุด
3. Teamwork นำทีมให้ประสานงานกัน ด้วยทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
.
ซึ่งผมได้รวบรวมไว้ในหลักสูตร “THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่” 


สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี
2. รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานให้ออกมาได้สูงสุด
3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ให้ประสานงานได้อย่างราบลื่น
5. สร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

1. ผู้บริหารองค์กร 
2. ผู้จัดการที่ต้องดูแลทีมงาน 
3. ผู้ประกอบการ ที่มีทีมงานของตัวเอง


วิทยากร: “อ.เรือรบ” 

นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand 
ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง 
นักเขียน ผลงานหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง 6 เล่ม


กำหนดการ "THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่"

.
วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. เวลา 09.00-17.00
สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ สาทร (มีที่จอดรถฟรี)
.
ราคา 4,900 บาท (รวมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมเบรก) 
.
พิเศษ ราคา Early Bird เหลือเพียง 3,900 บาท เมื่อสมัครภายใน 10 พ.ค.นี้
ราคา Group Price เมื่อสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น
.
รับจำกัดเพียง 20 ท่าน 
.
ติดต่อสอบถาม คุณมด 089 136 4330 หรือ Line @learninghub
.

Course Outline เนื้อหาการอบรม

• 5 Dysfunction of Team หลุมพรางของการเป็นผู้นำในองค์กรแบบเก่า
• Leadership Mindset ทัศนคติของผู้นำยุคใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจ
• Leadership Model โมเดลผู้นำยุคใหม่ ที่จะดึงทีมงานเก่งๆเข้ามาในองค์กร
• The Culture Code หลักการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขวัญกำลังใจให้ทีม
• Team Collaboration ทักษะการประสานงานกับทีมที่มีหลายระดับ 
• Mentor in Action ทักษะการเป็นเมนทอร์ ปั้นทีมให้เติบโต
• Lead with Love ทักษะการนำทีมด้วยความรัก 
.

รูปแบบการอบรม 

ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ Training แบบเดิม แต่เป็นการจัดอบรมเชิงกระบวนการ (Facilitation Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการตกผลึกและเปลี่ยนแปลงทัศนคติในตัวเอง (Self-Awareness) ด้วยกระบวนการที่ออกแบบจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวกและวิทยาศาสตร์สมอง (Positive Psychology & Neuroscience) ประกอบไปด้วย
- Storytelling และทฤษฎี 20%
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม 35%
- Facilitation Workshop และเกมส์ 45%

Tickets

No Tickets Available

56068c59119cb129e3db8a8941f6513d5572bc99
Organized by
Learning Hub Thailand