%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%871702x800

ธุรกิจมั่นคง การเงินมั่งคั่ง

สัมมนา " ธุรกิจมั่นคง การเงินมั่งคั่ง (เพื่อเจ้าของธุรกิจยุค 4.0) "

เพิ่มโอกาสสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจด้วยการบริหารเงิน การจัดการภาษี เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเจ้าของธุรกิจ และเตรียมพร้อมทางการเงินให้เพียงพอเพื่อความสุขในชีวิตหลังเกษียณ

การบริหารเงินอย่างถูกวิธี

    - จัดสรรเงินส่วนตัวเจ้าของและเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจให้แยกออกจากกันอย่างเป็นระบบ

    - บริหารเงินให้งอกเงยอย่างเป็นระบบ กองทุนรวม ลงทุนได้ในนามส่วนตัว และในนามบริษัท

    - แบ่งแยกเงินให้ชัดเจน เงินระยะสั้น เงินระยะกลาง เงินระยะยาว

วางแผนการเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs

    - นำเงินผลกำไรที่ได้รับจากการทำธุรกิจมาต่อยอดด้วยการลงทุนอย่างไร ให้เกษียณจากการทำงานแล้ว มีเงินใช้สบายๆ ไปตลอดชีวิต

           - ให้ธุรกิจจ่ายเงินออม สร้างกองทุนเกษียณให้กับเจ้าของประหยัดภาษีในนามบริษัท ประหยัดภาษีในนามบุคคล เงินออมงอกเงยอย่างคุ้มค่า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมได้

        - วางแผนแนวทางส่งมอบเงินทุน ทรัพย์สิน ให้กับครอบครัวในอนาคต หมดห่วงเรื่องลูก หลาน ไม่รับช่วงธุรกิจต่อจากตนเอง

        การจัดระบบบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs

            - จัดทำระบบบัญชีเล่มเดียว เสียภาษีประหยัด และ ถูกต้องจริงหรือไม่?

            - ประกอบธุรกิจในนามบริษัทจำกัด โอกาสเติบโตทางธุรกิจไม่มีข้อจำกัด

            - รับรู้สภาพคล่องธุรกิจที่แท้จริง เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย

            - ช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้ถือหุ้น มั่งคั่งทางการเงิน อย่างยั่งยืน


        ถ่ายทอดและแบ่งปันข้อมูลโดย : อภิวัฒน์ หวังมีชัย        
     -ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (หุ้น/กองทุนรวม/ตราสารหนี้)    
     -ที่ปรึกษาการเงิน "บนกองเงินกองทอง"
     -CEO & Founder @บนกองเงินกองทอง

        วันและเวลาจัดงาน    
     - วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
     - เวลา 13.00-15.30 น.

        สถานที่จัดงาน
      - ห้องประชุม ชั้น 6 D VAREE DIVA CENTRAL RAYONG

        จำนวนที่นั่ง
         - 20 ที่นั่ง

    *ฟรีตลอดงาน

    *ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในระบบเท่านั้น    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... Line @ : @bon.knkt หรือคลิ๊ก https://goo.gl/XsD1oN

View Tickets
Date
20 April 2019 at 13:00 - 15:30
Add to Calendar
Location
โรงแรม D Varee Diva Central Rayong, ถนนสุขุมวิท ตำบล เนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง ประเทศไทย
View Map

Organized by

Logo 2018png
บริษัท บนกองเงินกองทอง แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logo 2018png

บริษัท บนกองเงินกองทอง แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด

Having trouble purchasing ticket? View Help Center