Education

User Security Awareness: Safety first!

338a7ecc1ecc98cb18c470eda30199ae40d28a6e
User Security Awareness: Safety first!

User Security Awareness: Safety first!

ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ส่วนตัว กลวิธีลับของเหล่าแฮคเกอร์
พร้อมการป้องกัน มาตีแผ่กันให้เห็น อธิบายให้เข้าใจกันที่นี่


เพียงหนึ่งวินาทีของการเปิดอ่านอีเมลล์ที่มีไวรัส สามารถนำไปสู่ความเสียหายของคุณหรือของบริษัทมากมายอย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง แม้ว่าคุณจะมีระบบโครงสร้างการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพียงใด แต่ความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็อาจจะสั่นคลอนความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ สาเหตุหลักในการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลในแต่ละบริษัท คือ ขาดการตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงภัยในโลกไซเบอร์ (User Security Awareness) ผลจากการสำรวจของ Marketwired.com กล่าวว่าหากทุกคนในองค์กร มีความเข้าใจเรื่องการรักษาความปลอดภัยจะสามารถลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลได้มากถึง 79%

ในปัจจุบันมีการโจมตีทางอินเตอร์เนตในรูปแบบใหม่ตลอดเวลา หลักสูตรนี้จะทำให้เห็นถึงแนวโน้มของการโจมตีที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ใช่เพียงแต่บริษัทขนาดใหญ่ ผู้ใช้งานอินเตอร์เนตและคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็สามารถตกเป็นเหยื่อของเหล่าอาชญากรได้ทั้งนั้น การป้องกันการโจมตีของแฮคเกอร์เหล่านี้ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดความเสียหายอย่างแน่นอน คุณคิดว่าคุณและบุคคลากรในองค์กรมั่นใจในความรู้ และตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลและคอมพิวเตอร์เพียงใด


ประโยชน์ที่จะได้รับ

 •  เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามที่คุณอาจคาดไม่ถึง
 • เรียนรู้วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อ
 • เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดได้อย่างมีระบบ        


หัวข้อการอบรมสัมมนา 

 ·     You are a target: ทุกคนมีความเสี่ยง

·      How attackers hack you: แนวโน้มและรูปแบบการโจมตียอดนิยม

·      Social Engineering: เมื่อคนคือ จุดอ่อน

·      E-mail & Messaging security:  เมื่อทุกช่องทางการสื่อสารกลายเป็นช่องทางการโจมตี ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัย

·      Wireless Security: เมื่อความสะดวกสบายกลายเป็นภัย


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป รวมถึงผู้ที่ใช้งาน mobile devices, networks, and Internet


สรุปรายละเอียดของการอบรม

วันเวลา :       15 กรกฎาคม 2016 13.00-16.00 น.

  สถานที่ :       Network Training Center, Bangrak, Bangkok

  ค่าใช้จ่าย :      850 บาท/ที่นั่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

                    **รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะร่วมสมทบทุนการศึกษาให้สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ**

  สิทธิพิเศษ:     รับฟรี! เสื้อยืดส่งน้องเรียน มูลค่าตัวละ 490 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

                        


  วิธีการชำระเงิน

  สามารถเลือกจ่ายผ่านช่องทางบัตรเครดิต และช่องทางโอนเงินผ่านธนาคาร


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Network Training Center Co., Ltd. | คุณมยุรกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 12 

  E-mail sales@trainingcenter.co.th

  Tickets

  No Tickets Available

  Ffe0fe183a05530a32d190fd0accafc13a420415
  Organized by
  Network Training Center