851x400 tm
Ticket is sold out.

ขออภัย เนื่องจากมีผู้สนใจการอบรมเป็นจำนวนมาก ที่นั่งในรอบนี้เต็มแล้วค่ะ หากสนใจกรุณาส่งชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และชื่อบริษัท มาที่ support@trainingcenter.co.th
 เพื่อลงชื่อใน waiting list ทางเราจะติดต่อกลับ ขอบคุณค่ะ

Strategic Talent Management

สร้างกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง คัดสรรคนให้เหมาะกับงาน

พัฒนาศักยภาพให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร นำมาซึ่งผลสำเร็จเชิงธุรกิจในระยะยาว


ปัจจุบันพบว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องมีบุคลากรที่เรียกว่า คนเก่ง (Talent)” เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน และสร้างสรรกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่ง เป็นการสร้างความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน แต่ละองค์กรต้องมีกระบวนการวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบ ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างการเสาะแสวงหาบุคลากร, การคัดกรอง คัดเลือก, การพัฒนา, ตลอดจนการรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพให้คงอยู่กับองค์กร กระบวนการนี้ คือ ระบบการบริหารคนเก่ง (Talent Management System)

ว่าแต่ใครคือ คนเก่ง”? คนกลุ่มนี้คือ คนที่มีความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบสูง และศักยภาพในการทำงานสูง นำมาซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ดี (Talent = High Potential + High Performance) คนเก่งในแต่ละองค์กรจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง  ความคิดความเชื่อ และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร การสร้างคนเก่งและสร้างระบบการบริหารคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการใหญ่หรือใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่ว่าองค์กรขนาดใดก็สามารถเริ่มสร้างผลสำเร็จเชิงธุรกิจขององค์กรในระยะยาวได้ เริ่มจากการกำหนดกลยุทธ์ กำหนดความสามารถและวัฒนธรรมขององค์กร สรรหา พัฒนา และบริหารคนเก่งอย่างเหมาะสม จากนั้นเป็นการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ให้อยู่ในองค์กรได้ตลอดไป คำถามคือ คุณคิดว่าองค์กรของคุณมีระบบการบริหาร Talent ที่มีประสิทธิภาพเพียงใด

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เรียนรู้การเริ่มต้นของโครงการการสร้างและบริหารคนเก่ง (Talent)
 • เรียนรู้การแสวงหา วิธีการคัดเลือก และพัฒนาคนเก่ง
 • การกำหนดกลยุทธ์การบริหารคนเก่งให้สัมพันธ์กับความสามารถและวัฒนธรรมองค์กร
 • สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและเทคนิคในการบริหารคนเก่ง

 

ประวัติวิทยากร


ดร.ชาคริต ประเสริฐช่วง

การศึกษา

          • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive Program)
          • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Business Management & Strategy)


          ประสบการณ์การทำงาน

          ผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำที่หลากหลายในระดับตำแหน่งผู้จัดการ ถึง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาทิเช่น ธุรกิจระบบสารสนเทศ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสื่อสาร และธุรกิจประกันชีวิต ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ          ประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

          ด้านที่ปรึกษา

          • ธุรกิจบริการ
          • ธุรกิจการผลิต
          • ธุรกิจ SME's

          วิทยากรและอาจารย์พิเศษ

          • มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
          • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
          • สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
          • องค์กรเอกชนต่างๆ


          หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

          ผู้บริหาร ผู้จัดการสายงานหลัก ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ


          สรุปรายละเอียดของการอบรม

          วันเวลา :     24 มิถุนายน 2016 14.00-16.00 น.

           สถานที่ :     Network Training Center
                           177/1 ตึกบางกอกสหประกันภัย ชั้น 16 ยูนิต 2 ถ. สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ
                           (ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด แนะนำการเดินทางโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะ)
                           คลิกแผนที่และการเดินทางที่นี่ NTC MAP

              ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม   


           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

           Network Training Center Co., Ltd. | คุณมยุรกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 12 

           E-mail sales@trainingcenter.co.th


           Tickets

           No Tickets Available!

           Pp

           Network Training Center

           NTC is one of Thailand’s leading authorized training providers and a Pearson VUE test center who offers more than 250 training programs and access to hundreds of certifications and qualifications.

           Need Help?

           Contact our Customer Support.
           Everyday from 10.00 to 18.00

           For Organizer

           Event Pop Co., Ltd.