Education

Strategic Talent Management

Fada47ae5a3384502de08fdd26fa67c24c92e26c
Strategic Talent Management
Ticket is sold out.

ขออภัย เนื่องจากมีผู้สนใจการอบรมเป็นจำนวนมาก ที่นั่งในรอบนี้เต็มแล้วค่ะ หากสนใจกรุณาส่งชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และชื่อบริษัท มาที่ support@trainingcenter.co.th
 เพื่อลงชื่อใน waiting list ทางเราจะติดต่อกลับ ขอบคุณค่ะ

Strategic Talent Management

สร้างกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง คัดสรรคนให้เหมาะกับงาน

พัฒนาศักยภาพให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร นำมาซึ่งผลสำเร็จเชิงธุรกิจในระยะยาว


ปัจจุบันพบว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องมีบุคลากรที่เรียกว่า คนเก่ง (Talent)” เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน และสร้างสรรกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่ง เป็นการสร้างความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน แต่ละองค์กรต้องมีกระบวนการวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบ ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างการเสาะแสวงหาบุคลากร, การคัดกรอง คัดเลือก, การพัฒนา, ตลอดจนการรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพให้คงอยู่กับองค์กร กระบวนการนี้ คือ ระบบการบริหารคนเก่ง (Talent Management System)

ว่าแต่ใครคือ คนเก่ง”? คนกลุ่มนี้คือ คนที่มีความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบสูง และศักยภาพในการทำงานสูง นำมาซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ดี (Talent = High Potential + High Performance) คนเก่งในแต่ละองค์กรจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง  ความคิดความเชื่อ และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร การสร้างคนเก่งและสร้างระบบการบริหารคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการใหญ่หรือใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่ว่าองค์กรขนาดใดก็สามารถเริ่มสร้างผลสำเร็จเชิงธุรกิจขององค์กรในระยะยาวได้ เริ่มจากการกำหนดกลยุทธ์ กำหนดความสามารถและวัฒนธรรมขององค์กร สรรหา พัฒนา และบริหารคนเก่งอย่างเหมาะสม จากนั้นเป็นการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ให้อยู่ในองค์กรได้ตลอดไป คำถามคือ คุณคิดว่าองค์กรของคุณมีระบบการบริหาร Talent ที่มีประสิทธิภาพเพียงใด

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เรียนรู้การเริ่มต้นของโครงการการสร้างและบริหารคนเก่ง (Talent)
 • เรียนรู้การแสวงหา วิธีการคัดเลือก และพัฒนาคนเก่ง
 • การกำหนดกลยุทธ์การบริหารคนเก่งให้สัมพันธ์กับความสามารถและวัฒนธรรมองค์กร
 • สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและเทคนิคในการบริหารคนเก่ง

 

ประวัติวิทยากร


ดร.ชาคริต ประเสริฐช่วง

การศึกษา

          • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive Program)
          • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Business Management & Strategy)


          ประสบการณ์การทำงาน

          ผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำที่หลากหลายในระดับตำแหน่งผู้จัดการ ถึง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาทิเช่น ธุรกิจระบบสารสนเทศ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสื่อสาร และธุรกิจประกันชีวิต ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ          ประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

          ด้านที่ปรึกษา

          • ธุรกิจบริการ
          • ธุรกิจการผลิต
          • ธุรกิจ SME's

          วิทยากรและอาจารย์พิเศษ

          • มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
          • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
          • สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
          • องค์กรเอกชนต่างๆ


          หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

          ผู้บริหาร ผู้จัดการสายงานหลัก ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ


          สรุปรายละเอียดของการอบรม

          วันเวลา :     24 มิถุนายน 2016 14.00-16.00 น.

           สถานที่ :     Network Training Center
                           177/1 ตึกบางกอกสหประกันภัย ชั้น 16 ยูนิต 2 ถ. สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ
                           (ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด แนะนำการเดินทางโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะ)
                           คลิกแผนที่และการเดินทางที่นี่ NTC MAP

              ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม   


           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

           Network Training Center Co., Ltd. | คุณมยุรกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 12 

           E-mail sales@trainingcenter.co.th

           Tickets

           No Tickets Available

           098c4975ba7ce0065f318b174faa696153b484fd
           Organized by
           Network Training Center