Sales & Marketing

รุ่น 14 Writing Marketing Plan 4.0 for Non-Marketers "10 ขั้นตอน เขียนแผนการตลาด ยุค 4.0"

5bb65f99da05cefe59af1024192575da42c3b7e6
รุ่น 14 Writing Marketing Plan 4.0 for Non-Marketers "10 ขั้นตอน เขียนแผนการตลาด ยุค 4.0"
หลักสูตร “10 ขั้นตอน เขียนแผนการตลาด ยุค 4.0" ช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีทำแผนกลยุทธ์การตลาด ยุค 4.0 แบบจับมือเขียนทุกขั้นตอน สอนจากประสบการณ์จริงของนักการตลาด ผู้บริหารระดับสูงที่ลงมือทำจริงมาตลอดชีวิตการทำงาน ได้เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Strategy Tools) ช่วยให้แผนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้คุณมั่นใจนำไปใช้งานได้ตลอดชีวิต

หลักสูตร 2 วัน เนื้อหาเข้มข้น ดังนี้

1. เรียนรู้ 10 องค์ประกอบในหลักการเขียนแผนการตลาด

2. กำหนด Vision, Mission, วัตถุุประสงค์การตลาด Setting Marketing Objectives ของธุรกิจ

3. ประมาณการณ์ยอดขายด้วย HOOF Approach ที่ทำให้คุณมี logic ในการตั้งยอดขายที่ Realistic มากขึ้น

4. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ด้วย Five Forces Model - Porter

5. วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน ด้วย Rating Competitive Position

6. วิเคราะห์ธุรกิจด้วย SWOT Analysis เพื่อเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ธุรกิจคุณให้ถ่องแท้

7. เรียนรู้กลยุทธ์ STP Strategy ช่วยคุณวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด Market
Segmentation กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Target Customer และวางตำแหน่งทางการตลาด Positioning ให้เหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจคุณ

8. เรียนรู้ ANSOFF Model ที่ช่วยค้นหาไอเดียในการขยายตลาดและขยายลูกค้า ให้สินค้าและบริการของคุณเติบโตอย่างมีทิศทาง

9. เรียนรู้ 4Ps Strategy กลยุทธ์ที่เป็นหัวใจของแผนการตลาด

10. เขียนแผนการตลาดครอบคลุม 4Ps, แผนปฏิบัติงานประจำปีและรายเดือน Yearly & Monthly Action Plan


ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าฝึกอบรม

  ·  สอนให้คุณเขียนแผนการตลาดของธุรกิจคุณ และพร้อมนำไปปฎิบัติ ใช้งานได้ทันที

·   ได้เรียนรู้และฝึกเครื่องมือกลยุทธ์ Strategy Tools ใช้ได้จริงในการวางแผนการตลาด และนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

·   แผนปฎิบัติการประจำปีและรายเดือน Yearly & Monthly Action Plan ที่ช่วยให้คุณมีทิศทางในการทำงาน

·   Template แผนการตลาด ที่นำไปใช้ได้ตลอดไป

·   ได้รับแนะนำจากผู้สอน ตัวจริงที่มีประสบการณ์ตรงในการทำแผนการตลาดที่มียอดขายระดับแสนล้าน 

ผู้ที่เหมาะสำหรับหลักสูตรนี้

 ·    เจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน

·   คนที่ไม่ได้เป็นนักการตลาด แต่ต้องทำงานด้านนี้

·    นักการตลาดที่ต้องการเรียนรู้ Strategy Tools ใหม่ๆ

·   คนที่อยากทำธุรกิจของตัวเอง

·   คนที่มีขายของอยู่แล้ว อยากขายดียิ่งขึ้น

·  คนที่อยากเรียนรู้การตลาด เพื่อใช้ในอนาคต

·  องค์กรที่อยากส่งทีมงานมาเพิ่มเติมความรู้ด้านการตลาด

ประวัติผู้สอน ผู้ออกแบบหลักสูตรนี้และดำเนินการฝึกอบรมให้ด้วยตัวเอง โดย

อาจารย์ ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง (โค้ชป้าทับทิม) อดีต Marketing Director ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลการตลาดของ 3 ห้างดัง ทั้ง Big C, Tesco Lotus และ Makro รวมกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ทำงานการตลาด ดูแลทีมขาย ดูแลแบรนด์สินค้าบริษัทดังๆ ทั้งของกินของใช้ อาทิ เนสท์เล่ โอสถสภา ผ้าอนามัยโซฟี โฟร์โมสต์ โยโมสต์ Eversense, Personal Care, Household Products, Sole Distributor Unilever รวมมากกว่า 15 ปี ซึ่งการอบรมนี้ เน้นฝึกการเขียนแผนการตลาด, เทคนิคการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวมถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด ได้ลงมือทำจริงทุกขั้นตอน พร้อมคําแนะนําอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ Search Google ดูประวัติและประสบ การณ์การทำงานผู้สอน หาชื่อ ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง ได้เลย เพียบ 

สำรองที่นั่ง : http://go.eventpop.me/WritingMarketing14

รายละเอียด และใบสมัคร http://bit.ly/2K5tzQl

สอบถามเพิ่มเติม
อ.ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง (อ.ทับทิม) โทร 081 644 9508  Line@: @2pacoaching  

Tickets

No Tickets Available

3571047941a68118b5d5bc7e0095a40258a11c63
Organized by
2Pa Consulting & Coaching