Education

มือใหม่จัดสวน บนพื้นที่ขนาดเล็ก

A6a727df83797b1c4e55fe2506a57465937679ea
มือใหม่จัดสวน บนพื้นที่ขนาดเล็ก

เกี่ยวกับคอร์ส

• ศึกษาพื้นที่ สภาพแวดล้อม ข้อจำกัดเบื้องต้น เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ วางแผน การออกแบบสวน
• เรียนรู้วิธีการเลือกพืชพรรณ และวัสดุตกแต่งต่างๆ มาใช้จัดสวนให้เหมาะสม สวยงาม และมีประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
• เรียนรู้หลักการออกแบบสวนเบื้องต้น (Basic Landscape)
• เรียนรู้วิธีการเขียนแปลนสวนตามมาตรฐาน

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ออกแบบสวนบนพื้นที่ (ขนาดเล็ก) ของตนเองได้
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนแปลนสวน ในแบบมาตรฐานได้

รูปแบบการเรียนการสอน
• ทฤษฎี + WORKSHOP

ตัวอย่างการออกแบบแปลนสวน แต่ในเวิร์กช้อปเป็นการเขียนแปลนด้วยมือค่ะคุณสมบัติของผู้เรียน

• ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานและไม่ใช้คอมพิวเตอร์

ตารางเรียน

9.00 : ลงทะเบียน
9.30 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตกแต่งสวนในพื้นที่ขนาดเล็ก
10.15 : พักเบรค
10.30 : รูปแบบของการจัดสวนหย่อม และการวิเคราะห์พื้นที่ภายใต้ขนาดที่จำกัด การเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสม รวมถึงการดูแล
12.00 : พักกลางวัน
13.00 : หลักการออกแบบ วิธีการเขียนแบบสวน
14.30 : พักเบรค
14.45 : WORKSHOP ออกแบบและเขียนแปลนสวนด้วยมือ
17.00 : Q&A พร้อมให้คำปรึกษาการจัดสวนบนพื้นที่สวนบ้านของตัวเองฟรี
ผลงาน
แปลนสวน

ราคาคอร์ส
3,500 บาท  ราคานี้รวมอุปกรณ์ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และเบรค 2 มื้อ


** รับเพียง 10 คนเท่านั้น **


สถานที่ฝึกอบรม

The Quarter Bangkok เดินจากรถไฟฟ้า BTS ราชเทวีประมาณ 200 เมตร 

แผนที่: https://goo.gl/maps/3dhF2xxtsyCMy4Js6


เกี่ยวกับผู้สอนTickets

No Tickets Available

7c29e567f3a6fbf353dd5a85e470a93b7009d041
Organized by
Hang-Out School