Education

Create a New Era of Tourism in Thailand

Aa6cc6eea0b750f8b7d59bf9401537d6a320db4f
Create a New Era of Tourism in Thailand

เมื่อทิศทางของอุตสาหกรรมต่างๆของโลกได้ถูกเปลี่ยนตั้งแต่โฉมหน้า รูปแบบ ผู้เล่น ไปจนถึงโครงสร้างของอุตสาหกรรม จากการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ การ Digitalization และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เราได้เห็นธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้น ธุรกิจบางอย่างล้มหายไป และอีกจำนวนมากต้องเร่งปรับตัวกันขนานใหญ่ แล้วในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย กำลังพบกับความท้าทายอะไร และเคลื่อนตัวไปในทิศทางไหน


 เราได้เชิญเจ้าของธุรกิจผู้ที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ได้ผ่านการต่อสู้ ปรับตัวกับคลื่นเทคโนโลยีและdigitalization มาร่วมแชร์ประสบการณ์ รวมถึงเปิดมุมมองของทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต ในหัวข้อ "ความท้าทายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย" โดย

- คุณธนะบดี วัชรเสถียรกรรมการบริหาร Total Biz Connect Co., Ltd.  ที่นอกจากเป็นคู่ค้าสำคัญของ OTA รายใหญ่อย่าง Expedia, MakeMyTrip, CTrip แล้ว ยังปลุกปั้นบริการท่องเที่ยวใหม่ๆอย่าง SiamHop - Hop on-off bus ในประเทศไทยอีกด้วย

คุณฉัตรชัย ทวีเดช, กรรมการผู้จัดการ ReadyPlanet TravelTech Co., Ltd. ผู้อยู่เบื้องหลังระบบ Direct Booking Platform ของโรงแรมใหญ่ๆหลายโรงแรม และยังมีประสบการณ์ในการก่อตั้งธุรกิจเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ยุคแรกๆอีกด้วย

- คุณทักษะ บุนนาค, CEO&Co-Founder of AISOFT ผู้พัฒนาระบบการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับ Travel Agent กว่า 10 ปี ซึ่งปัจจุบันยังเป็นเจ้าของเพจ "ไปเที่ยวกันมั้ย" และเจ้าของ application ช่วยเหลือเรื่องการเดินทางชื่อ Penguint อีกด้วย


ในหัวข้อสุดท้าย “เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกไปในทิศทางใด และอย่างไร” คุณอาร์ต ไกรวิน วัฒนะรัตน์ ที่เป็นทั้ง อาจารย์มหาวิทยาลัย นักข่าว นักการตลาดออนไลน์ และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ https://ahead.asia  ซึ่งคุณอาร์ต นอกจากจะอยู่ในบทบาทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านการตลาดและเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นผู้สังเกตการณ์และศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้ถูก "disrupt" เพื่อที่จะได้เห็นภาพต่อไปว่า ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากนี้ อาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง


สำหรับงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

--------------------------------------------------


กำหนดการของงาน


  • 12:00 - 12:45    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
  • 12:45 - 12:50    พิธีกรกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และแนะนำแขกผู้มีเกียรติ
  • 12:50 - 13:05    ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แสดงปาฐกถาเปิดงานในหัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว : โจทย์เก่าที่ต้องเล่าใหม่”
  • 13:05 - 13:15    แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกันและมอบของที่ระลึก
  • 13:15 - 13:45    ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “Tourism Innovation Disruption และการ Support Startup ด้าน Traveltech”
  • 13:45 - 14:05    คุณนพพล อนุกูลวิทยา ผู้ร่วมก่อตั้ง TakeMeTour.com บอกเล่าประสบการณ์ในหัวข้อ “TakeMeTour เห็นอะไรในมุมของ TravelTech”
  • 14:05 - 14:20    พักรับประทานอาหารว่าง และ Networking
  • 14:20 - 16:00    เสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” 

- คุณธนะบดี วัชรเสถียร กรรมการบริหาร Total Biz Connect Co., Ltd.  

- คุณฉัตรชัย ทวีเดช กรรมการผู้จัดการ ReadyPlanet TravelTech Co., Ltd.

- คุณทักษะ บุนนาค, CEO&Co-Founder of AISOFT 

ดำเนินรายการโดย จักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์, CEO of Tourkrub.co

  • 16:00 - 16:30    บอกเล่าประสบการณ์ “เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกไปในทิศทางใด และอย่างไร” โดย คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักข่าว นักการตลาดออนไลน์ และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ https://ahead.asia  

  • 16:30 - 17:00    ผู้สนับสนุนโครงการให้โจทย์และภารกิจที่ท้าทายแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
Tickets

No Tickets Available

E18be7880e1239b988f6c2c007b7f18bb1b65e01
Organized by
TakeMeTour