Education

เริ่มต้นขายของออนไลน์ แบบมืออาชีพ - 14 May 2019

5027ede1c5599365e33de7c9eb99bde2373e16b7
เริ่มต้นขายของออนไลน์ แบบมืออาชีพ - 14 May 2019


คุณเมธปริยา คำนวนวุฒิ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด


วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น. 
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)  


ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
- การทำ Content ของสินค้า (ข้อความ/ภาพ) เตรียมพร้อมก่อนขาย
- หลักการตั้งชื่อร้านค้าออนไลน์
- แนะนำช่องทางการขายออนไลน์ 
- เสริมการตลาดรูปแบบ Dropship


งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ระดับ Basic 
1. ต้องมีธุรกิจจริงที่มีการทำธุรกรรมกับทางธนาคาร 
2. มี Website หรือ Facebook Page ที่มีการซื้อขายจริง 
3. เป็นธุรกิจประเภทค้าปลีก หรือซื้อมาขายไป

ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น


สัมมนาอื่นๆ ในเดือนพฤษภาคม คลิก

Tickets

No Tickets Available

04089d2d82a48dab1c89da83b64e4179a53007ed
Organized by
MADSPACE by KBank