%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87 01

เปิดประวัติศาสตร์ ๓ บาง
หมายเหตุ : 

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมารายงานตัวล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด 10 นาที ถือว่าสละสิทธิ์

View Tickets
Date
27 April 2019 at 08:30 - 16:00
Add to Calendar
Location
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ตำบล บางกรวย อำเภอ บางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย
View Map

Organized by

26047395 160226181406605 7449617343060362498 n
CMOMUSEUM

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
26047395 160226181406605 7449617343060362498 n

CMOMUSEUM

Having trouble purchasing ticket? View Help Center