Education

The Awakening Phenomenon ปรากฏการณ์ รวมพล คนตื่นรู้

4c6629a2c1d86affa277ec4c524b606f9b3c8299
The Awakening Phenomenon ปรากฏการณ์ รวมพล คนตื่นรู้










------------------------------------------

ปรากฏการณ์ รวมพล คนตื่นรู้
งานสัมนาที่รวบรวมเรื่องราวภัยพิบัติ
จากทุกศาสตร์ ที่จะทำให้คุณตื่นรู้
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปิน
หลากหลายแขนง ครั้งแรกในประเทศไทย

------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562
ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ตึกเพชร ชั้น 5 ห้อง Diamond Hall

------------------------------------------



ดร.สมิทธ ธรรมสโรช
Dr.Smith Dharmasaroja
ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

• บรรยายหัวข้อ "อนาคต คนไทย ภัยพิบัติ" (1 ชั่วโมง)
• ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิคณะกรรมการฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ที่ปรึกษาสมาคมนักอุทกวิทยาไทย (สมาคมอุทกวิทยาไทย)
• ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

• ป.เอก : ปริญญาปรัญญาดุษฏีบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)(Ph.D)
มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ สงขลา
• ได้รับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรจากการไปศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม
ด้านอุตุนิยมวิทยา, อุทกวิทยา, ธรณีวิทยา, แผ่นดินไหว
และการสื่อสารโทรนาคมอุตุนิยมวิทยา
จากประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, จีน และญี่ปุ่น

• ติดตามเพจเฟสบุ๊คได้ที่ : ⓕ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
------------------------------------------


ดร.ก้องภพ อยู่เย็น
Dr.Kongpop U-Yen
วิศวกรอาวุโสองค์การนาซ่า

• บรรยายหัวข้อ "ความเชื่อมโยงสรรพสิ่งกับภัยพิบัติธรรมชาติ" (1 ชั่วโมง)
• ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

• วิศวกรขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา หรือ นาซ่า
• สถาบัน Goddard Space Flight Center ในรัฐแมรี่แลนด์
ภารกิจสำรวจโลกและจักรวาล

• ผู้ศึกษาปฏิทินดาวเรียงตัว

• ป.ตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

• ป.โท + ป.เอก : สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย
เอกด้านไฟฟ้า จาก สหรัฐอเมริกา

• ติดตามเพจเฟสบุ๊คได้ที่ : ⓕ ก้องภพ อยู่เย็น

------------------------------------------



ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Dr.Art-ong Jumsai
ผู้คิดค้นชิ้นส่วนระบบลงจอดยานอวกาศไวกิ้ง

• บรรยายหัวข้อ "มหันตภัยพิบัติโลกและสติในการรับมือ" (1 ชั่วโมง)

• ผู้คิดค้นระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง 2 ลำ
เมื่อปีค.ศ.1976 (พ.ศ.2519)
• ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส

• อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

• ผู้เชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใช้ในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแห่งชาติ

• ปริญญาตรีเกียรตินิยม และปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

• ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology
London University

• ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

------------------------------------------



AWAKENING TALKS
สัมภาษณ์กลุ่มศิลปิน

• บรรยายหัวข้อ "ประสบการณ์ ตกผลึก การตื่นรู้" (1 ชั่วโมง 30 นาที)
• พีท ทองเจือ
• ต้อง คาราเมล
• พิเศษ เซอร์ไพรส์ศิลปินรับเชิญ
------------------------------------------


พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
เล่า ฤา สื่อ IV , The Message

• บรรยายหัวข้อ "ภาพยนตร์ที่ฟ้าสั่งให้สร้าง"

• ประธานมูลนิธิ "จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน"

• ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ "เล่า ฤา สื่อ IV"

• ติดตามเพจเฟสบุ๊คได้ที่ : ⓕ  หมอพงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นักพูด


------------------------------------------


ปอนด์ ศรัทธา แสงทอน
ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง "UNFOUND"

• บรรยายหัวข้อ "UNFOUND เบื้องหลังและแรงบันดาลใจ"

• ได้รับทุน Hubert Bals Found (HBF)
ของเทศกาลหนังเมืองรอตเตอร์ดาม
International film festival rotterdam (IFFR)
ประเทศเนเธอร์แลนด์
• เพื่อพัฒนาบทและโปรเจคหนังขนาดยาวเรื่อง UNFOUND (UFO) ในปี 2014
• ปัจจุบันโปรเจคภาพยนตร์ "UNFOUND" หรือ "แสงสลาย" อยู่ในระหว่างการตัดต่อและเทคนิคพิเศษ 
• อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ติดตามเพจเฟสบุ๊คได้ที่ : ⓕ ปอนด์ ศรัทธา แสงทอน
------------------------------------------






กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)
แขกรับเชิญพิเศษ

• บรรยายหัวข้อ "Messages from Extraterrestrials"  (1 ชั่วโมง)
• อ.วาสนา ชื่นสำนวน
ผู้รับผิดชอบแผนกขับเคลื่อนและ Maintenance ระบบ
• อ.สมจิตร แร่เพชร
ผู้รับผิดชอบแผนกพื้นที่
• อ.หนุ่ย อลงกต เรืองศรี
แผนกข้อมูลและตอบปัญหาชีวิต

• ติดตามเพจเฟสบุ๊คได้ที่ : ⓕ กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)
------------------------------------------



*ราคาไม่รวม ค่าธรรมเนียมการออกบัตร/Booking Fee
*รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุน "มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"


------------------------------------------

เงื่อนไข

• บัตรนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ หรือแลกคืนได้
This ticket is Non Returnable/Non Refundable.

• บัตรนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในวันสัมนาเท่านั้น
This ticket is valid for date of seminar issued only.

• ขณะเข้าฟังสัมนา "ไม่อนุญาต" ให้ถ่ายภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ รวมถึงการไลฟ์สด
No Camera/ No Video Camera/ No Audio/ Social Media Live/ Visual Recorders Allowed 
------------------------------------------



------------------------------------------



------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง

www.KKL.world


https://www.facebook.com/TheAwakeningPhenomenon

------------------------------------------

วิธีการเดินทาง

รถโดยสาร

สาย 29, 34, 39, 59, 95ก., ปอ.504, ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39
รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ


บีทีเอส

ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ - ม.กรุงเทพ - รังสิต)


มาด้วย GRAB CAR

สถานีบีทีเอสอ่อนนุช - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 543 บาท

เดอะมอลล์บางกะปิ - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 429 บาท
อนุสาวรีย์ชัยฯ - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 419 บาท
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 417 บาท

สยามพารากอน - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 388 บาท
สถานีขนส่งหมอชิต - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 317 บาท

 เซ็นทรัลลาดพร้าว - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 301 บาท
------------------------------------------

Ticket Price

De6bcf7e23b16df06f7474234a87968d3717ad9b
Organized by
The Awakening Phenomenon