Education

Blockchain on Tour(ism) สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

30f79b935b5c9ffcf62f23498517002a9e098d7f
Blockchain on Tour(ism) สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฎิเสธได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างมากที่ต้องปรับตัวให้ทันอยู่เสมอ ประกอบกับที่ประเทศไทยมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวมากกว่า 5 ล้านล้านบาทต่อปีจากนักท่องเที่ยวมากกว่า 60 ล้านคนในไม่กี่ปีข้างหน้า
..........
นักท่องเที่ยวทั่วโลกมีประเทศไทยเป็นจุดหมายอันดับต้นๆของการเดินทาง ลูกค้าหลักกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและมีความต้องการที่ทันสมัยอยู่เสมอ เช่นการใช้ Bitcoin หรือ Cryptocurrency สกุลอื่นๆ ในการชำระเงิน
.........
แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการของไทยเองยังไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ดีพอ ที่จะปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการเหล่านั้นได้ 
..........
อาจทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทยมีความได้เปรียบที่น้อยลง !!!! หากลูกค้าหลักไม่ได้รับการตอบสนองทางเทคโนโลยีที่ดีพอ!!!!! เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่กำลังพัฒนาทั้งระบบ Blockchain และ ระบบรับชำระเงินสำหรับ Cryptocurrency เพื่อนักท่องเที่ยว 
..........
ผู้ประกอบใหม่ที่อยากสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเดิม ! ต้องเข้าใจและปรับตัวยังไง !!ในธุรกิจท่องเที่ยว ? ไม่ว่าจะเป็นบริษัทท่องเที่ยว ร้านอาหาร บริการรถและการเดินทาง เรือ กิจกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรม ที่พึงพิงรายได้จากนักท่องเที่ยว
........
นั่นเป็นเหตุผลที่ บริษัท Thai Blockchain Management-TBM ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้าน Blockchain Technology และ Cryptocurrency ที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลและบทบาทในทุกๆอุตสาหกรรมทั่วโลก เช่น การเงินและธนาคาร ขนส่งและโลจิสติกส์ รวมไปถึงการท่องเที่ยว
.........
ซึ่งเห็นชัดว่าบริษัทระดับโลกต่างๆกำลังปรับใช้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและการบริการที่ดียิ่งขึ้น
.........
โดยทางบริษัท TBM เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยซึ่งนำรายได้มหาศาลเป็นอันดับต้นๆของประเทศจะต้องเรียนรู้ เข้าใจ และปรับตัว เพื่อรองรับความต้องการใหม่ของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
.........
และเพื่อยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อไป
..........
โดยงานสัมนาครั้งนี้จะมีหัวข้อและประเด็นหลักๆดังต่อไปนี้
    1. การเข้าใจเทคโนโลยีบล็อคเชนที่จะเข้ามามีบทบาทในการจัดการข้อมูลรูปแบบใหม่ Decentralizarion
ซึ่งจะขจัดตัวกลางหรือ middle man ออกไปจากระบบเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ที่สามารถรับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และสมารถเข้าถึงผู้ให้บริการได้โดยตรง
    2. กฎหมาย กติกาต่างๆ ของประเทศไทยที่สนับสนุนการให้บริการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และผู้ประกอบการในประเทศไทย ในระบบการรับชำระด้วย Bitcoin และ Cryptocurrency สกุลอื่นๆ
    3. ระบบการชำระเงินที่สนับสนุนพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปบน Blockchain Technology และผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเช่น ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า ความปรอดภัยที่สูงกว่า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า
    4. แนวโน้มและทิศทางในการปรับตัวสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการรายเดิม
.........

Tickets

No Tickets Available

9bdae8929a5500ae4beccef198df50d22d090769
Organized by
Lanta Co.,Ltd