Run

KHAO YAI BIG MOUNTAIN RUN 2019

B8906b3bd05376bbb65e5a3fca04dc6e8d30d776
KHAO YAI BIG MOUNTAIN RUN 2019ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
“วิ่งลัดเลาะริมผืนป่า KHAO YAI BIG MOUNTIAN RUN 2019“
 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562 จ.ปราจีนบุรี 


วัตถุประสงค์ 

-ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ปราจีนบุรี 

-เพิ่มรายได้ สร้างเศรษฐกิจในชุมชน

-ส่งเสริมการอออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั้งเยาวชน ประชาชน และครอบครัว

-ประชาสัมพันธ์การวิ่งให้แพร่หลาย

-ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

-มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ ที่จัดกิจกรรม โรงเรียนวัดเนินสูง จ.ปราจีนบุรี


ระยะ

- ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. ค่าสมัคร 800 บาท (ใช้ระบบชิพไทม์มิ่ง จับเวลา)

- มินิมาราธอน 10 กม. ค่าสมัคร 600 บาท(ใช้ระบบชิพไทม์มิ่ง จับเวลา)

- Fun run ระยะ 5 km ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย / หญิง ค่าสมัคร 500 บาท
(ใช้ระบบชิพไทม์มิ่ง จับเวลา)

1.ประเภทรุ่น Half Marathon ระยะ 21 km. ถ้วยรางวัล 1-5 (ไม่มีถ้วย Over All)

Male (ชาย)

รุ่นอายุ 16 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 - 39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี

รุ่นอายุ 50 – 59 ปี

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

Female (หญิง)

รุ่นอายุ 16 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

2.ประเภทรุ่น Mini Marathon ระยะ 10 km. ถ้วยรางวัล 1-5 (ไม่มีถ้วย Over All)

Male (ชาย)

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี

รุ่นอายุ 16 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 - 39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี

รุ่นอายุ 50 – 59 ปี

รุ่นอายุ 60 - 69 ปี

รุ่นอายุ 70 ขึ้นไป

Female (หญิง)

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี

รุ่นอายุ 16 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

3.ประเภทรุ่น Fun run ระยะ 5 km ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย / หญิง 

4.ประเภท Fantasy ถ้วยรางวัล 1-10 รวมทุกระยะ(ตัดสินตามความสวยงาม และเห็นชอบของคณะกรรมการ)


กำหนดการ

เสาร์ 21 ธันวาคม 2562  จุด Start – Finish ตรงข้าม ดาษดา ทางขึ้นเขาใหญ่

เวลา 10:00 - 19:00

รับเสื้ออุปกรณ์ ป้ายเบอร์ (BIB)

อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562 จุด Start – Finish ตรงข้าม ดาษดา ทางขึ้นเขาใหญ่

04:00 - 05:30 เข้างานพร้อมให้ผู้แข่งขันวอร์มร่างกาย

05:15 เช็คอินรุ่นแข่งขัน 21 กม.

05:30 พิธีเปิด พร้อมปล่อยตัวนักกีฬา 21 กม.

05:35 เช็คอินรุ่นแข่งขัน 10 กม.

05:45 ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กม.

05:50 เช็คอินรุ่น ฟันรัน 5 กม. 

06:00 ปล่อยตัว Fun run 5 กม. 

06:50 รับประทานอาหาร ผลไม้ ตามอัธยาศัย 

07:30 เริ่มพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันของแต่ละรุ่น 

08:30 พิธีปิดการแข่งขันขนาด Size เสื้อ 

*เอกสารที่ต้องนำมาหน้างาน หรือนำมารับเสื้อ

• บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

• หลักฐานการโอนเงิน หรือ Order confirmation (QR Code) 


หลังจากสั่งซื้อบัตรแล้ว ท่านจะได้รับ Order confirmation (QR Code)  ในอีเมล กรณีไม่ได้รับ Order confirmation (QR Code) คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่  -> “My Wallet”


*สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. เสื้อกิจกรรม  

2. เบอร์ประจำตัวนักวิ่ง

3. เหรียญเกียรติยศ
หมายเหตุ :
เมื่อคุณสั่งซื้อบัตรแล้วเลือกวิธีการรับบัตร > นำเอกสารมารับบัตรหน้างาน 
> คุณจะได้รับบัตรในรูปแบบของ 
Order confirmation (QR Code) ส่งไปให้ในอีเมลที่ใช้สั่งซื้อ 
หากยังไม่ได้รับคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ “My Wallet”

เมื่อคุณสั่งซื้อบัตรแล้วเลือกวิธีการรับบัตร > จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุ 
> คุณจะได้รับ Racekit (เสื้อและหมายเลขบิบ) ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันงาน

- ระบบจะขึ้นคำว่า "บัตรแข็ง"  หรือ "Physical Ticket" ซึ่งในความเป็นจริงแล้วท่านจะได้รับบัตรในรูปแบบของ Order confirmation (QR Code) เท่านั้น

- ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบกรณีที่คุณทำบัตรหาย ถูกขโมยหรือถูกทำลาย

Tickets cannot be replaced if lost, stolen or destroyed, and are valid only for the event.

- หากซื้อบัตรเข้างานแล้ว ทางผู้จัดงานไม่รับคืนเงิน/คืนบัตรทุกกรณี 

Tickets are non-returnable, non-refundable and non-exchangeable.


Tickets

No Tickets Available

398a14ecf77639996120d20fcdac5da0a3a94bd2
Organized by
Asia Sport Event