WASTE RUNNER GRAND OPENING

803ad3bb6096c2c0bf1469df842ee28e1da67713
WASTE RUNNER GRAND OPENING

ขอเชิญชวนทุกคนที่สนใจ และต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับปัญหาขยะ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ นับถอยหลังสู่ Challenge 100 วัน เพื่อหาทางออกจากเขาวงกตแห่งปัญหาขยะนี้ ในงานเปิดตัวโครงการ "Waste Runner 100 Days Challenge"


Image may contain: 4 people, text

ภายในงาน จะมีการเสวนาในหัวข้อ "ทางออกของปัญหาขยะในประเทศไทย" จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือเป็นไอเดียสำหรับการแข่งขันในโครงการนี้ได้ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้

  • [ตัวแทนจากภาคธุรกิจ] ดร.สมไทย วงษ์เจริญ  ประธานกรรมการ บริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด
  • [ตัวแทนจากชุมชน] พระมหาประนอม ธัมมาลังการโร รองเจ้าอาวาส วัดจากแดง
  • [ตัวแทนนักวิชาการ] ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี ฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • [ตัวแทนจากภาครัฐ] คุณวานิช สาวาโย ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ


ดำเนินรายการโดย คุณจักรพันธ์ ตรวจมรคา


นอกจากนั้น พบกับกิจกรรมอธิบายโจทย์การแข่งขันที่จะช่วยให้คุณสร้างโมเดลการจัดการขยะที่เหมาะสมและถูกใจคณะกรรมการมากขึ้น


แล้วพบกัน!!

วัน พ. ที่ 15 พฤษภาคม 2562

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 KX Knowledge Xchange


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://www.wasterunnerchallenge.com/

หรือ Facebook "Waste Runner"


#WasteRunnerChallenge

#ร้อยวันรันวงการขยะ

Tickets

No Tickets Available

464fae2c27a9b8fb9c9f52af21a1fb9d18cbd8af
Organized by
Tact Social Consulting