ASP.NET Core with Design Pattern

ASP.NET Core กลับมาพลิกโฉมด้วยการเลิกปิดกั้นตัวเอง เปิดตัวเองเข้าสู่โลก  Opensource และ Container อย่างเต็มตัว สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการยอดฮิตอย่าง MacOS และ Linux ได้อีกด้วย ทำให้กับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง นอกจากสามารถใช้ได้ฟรี ยังมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งในองค์กรธุรกิจหลายแห่ง ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยี .NET ไม่ว่าจะเป็น VB หรือ C# ทำให้การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเดิมมาใช้เทคโนโลยีใหม่ใช้เวลาเรียนรู้น้อยลงไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ คอร์สนี้จะเรียนรู้จากโปรเจคระบบจองตั๋วคอนเสิร์ต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบหน้าจอ การออกแบบ Software Architecture การเลือกใช้ OOP และ Design Pattern เพื่อให้การพัฒนามีระเบียบ อ่านโค้ดเข้าใจได้ง่าย ง่ายต่อการทดสอบ สร้างมาตรฐานการทำงานในทีม และเพิ่มความเร็วในการพัฒนาเมื่อเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้มีความรู้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย C#.Net, ASP.NET

 • ผู้สนใจปรับเปลี่ยนจาก .NET เวอร์ชั่นเดิมให้รองรับ Container และ Cloud

 • นักพัฒนาที่อยากได้แนวทางการพัฒนาที่ช่วยลดเวลาการพัฒนาลง และนำโค้ดไปต่อยอดงานที่ทำอยู่

 • ผู้สนใจพัฒนา Web, Web Api ด้วย ASP.NET Core

  ผู้สนใจร่วมทำ Opensource ระบบจองตั๋ว จองโรงแรม ด้วย .NET Core และ Blockchain


สิ่งที่ต้องเตรียม


 1. OS Window, Mac, Linux

 2. Laptop Ram Available 250MB+ เนื้อที่ดิสก์ 400 Mb +

 3. ติดตั้ง .NET Core 2.2 + (https://dotnet.microsoft.com/download)

 4. VSCode (https://code.visualstudio.com/download)

 5. MongoDB version 3.2 +

(https://www.mongodb.com/download-center#community)

ตัวอย่างหน้าจอแอพ


เนื้อหา

วันที่ 1

 • Introduction and Installation  

  • แนะนำ .NET Core และติดตั้งเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ได้แก่ .NET Core, VSCode

  • คุณลักษณะของ  Web ยุคใหม่ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  • MVC Pattern

  • สร้างโปรเจค MVC Web Application

 • ออกแบบหน้าจอระบบจองตั๋วคอนเสิร์ต Prototype MyConcert Project

  • Design Concert List Page.

  • Design Concert Details Page.

  • Design Sign In Page.

  • Desing Book History Page.

 • เริ่มต้นวางเลย์เอาต์หน้าจอหลัก

  • ​Header

  • Content

  • Footer

------------------------ Break ------------------------ 

 • พัฒนาหน้าจอ Concert List Page

  • ออกแบบหน้าจอ

  • เขียน REST API เพื่อดึงข้อมูล Concert มาแสดง

  • เขียนโค้ดเชื่อมต่อ  Controller -> REST API -> Model-> View

  • เรียนรู้ Routing, Razor, Dependency Injection

------------------------ Launch ------------------------


 • เรียนรู้ Multi-Tiers Application Design

  • DAL (Data Acess Layer) การพัฒนา dll สำหรับนำกลับมาใช้ได้ในโครงการอื่นๆ การใช้ Interface เพื่อรองรับการทำงานกับฐานข้อมูลหลายชนิด รวมไปถึง การพัฒนาเชิงวัตถุ OOP ในการสืบทอดคุณสมบัติการ Class แม่

  • ​BLL (Business Logic Layer) เลย์เยอร์สำหรับ Business Logic เพื่อรองรับการใช้ฟังก์ชั่นทางธุรกิจ 
   Strategy Pattern เพื่อแบ่งแยกฟังก์ชั่นเป็นส่วน แต่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการเดียวกัน เพื่อกำหนดมาตรฐาน นำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบลดความกังวลกับผลข้างเคียงเมื่อมีการปรับ Requirement 
   Factory Pattern เพื่อนำฟังก์ชั่นจาก Strategy Pattern มาประกอบร่างผลิตเป็น Component ใหม่ ตามหลักวิธีของ Composite Pattern
   เรียนรู้การทำรองรับหลายภาษาด้วย Globalization and localization

  • Facade เป็น ประตูหน้าด่านที่จะนำพาไปสู่ Layer อื่นๆ เช่น เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วลูกค้าไม่จำเป็นต้องรู้ว่าของมาจาก Stock โกดังไหน Shelf ไหน Facade จะทำหน้าที่นำ input ไป  process ต่อและส่งผลลัพธ์กลับไปให้ต้นทาง อีกทั้งประกอบด้วย Security (Authorization, Authentication, Logging)

  • REST API สำหรับให้แอพ Platform ต่างๆเชื่อมต่อ

  • ASP.NET MVC Frontend

------------------------ Break ------------------------

 • พัฒนาหน้าจอ Concert Details Page แบบยังจองตั๋วไม่ได้


วันที่ 2

 • พัฒนาหน้าจอ Sign In Page ด้วย Facebook
  เรียนรู้ Singleton Pattern ด้วย Sign In Page แสดงจำนวนคนที่ Sign In อยู่ปัจจุบัน

 • ปรับหน้าจอ Concert Details Page ให้จองตั๋วได้ เรียนรู้ Transaction เพื่อไม่ให้เกิดการจองตั๋วซ้ำ

------------------------ Break ------------------------

 • พัฒนาหน้าจอ Book History Page

  ------------------------ Launch ------------------------

  Unit Test

  ------------------------ Break ------------------------

  Deployment to Nginx

  Q & A

  WebProgramming, C#, DesignPattern, .NETCore, ASP.NET

  Tickets

  No Tickets Available

  1
  Organized by
  ขาเดฟ