Education

Creative Content Creation

D709b21d7d15de4674448ffac9318156715ddafc
Creative Content Creation

Unbox Your Creativity!


Creative Content Creation
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 (4 ชั่วโมง)
สถานที่: The Rabbit Hub ปทุมวันรีสอร์ท BTS พญาไท

ราคา: 4,280 บาท (รวมค่าของว่างและน้ำดื่ม)

*รับจำกัดเพียง 5 ท่านเท่านั้น

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
• เจ้าของธุรกิจ และ/หรือ ร้านค้า
• พนักงานบริษัท และ/หรือ เอเจนซี่ที่ต้องดูแลในส่วนของการทำเนื้อหา (Content) ในสื่อดิจิทัล
• ผู้สนใจทั่วไป

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
• เตรียมสมาร์ทโฟน

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:
1. ภาพรวมการตลาดดิจิทัลและข้อมูลที่สำคัญ
• Update ตัวเลขสำคัญที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ และเครื่องมือใหม่ล่าสุดจากแต่ละ Platform เพื่อใช้ในการวางแผน
ทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

2. Online Marketing Funnel แนวคิดการวางแผนการตลาดดิจิทัลผ่านเครื่องมือต่างๆ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจที่เพิ่งตั้งต้น ไปจนถึงกระบวนการรักษาลูกค้าในระยะยาว
• การสร้างการรับรู้ (Awareness)
• การเพิ่มฐานลูกค้า และการสร้างความเกี่ยวข้อง (Acquisition)
• การกระตุ้นยอดขาย (Activation)
• การรักษาฐานลูกค้า (Retention)
• การส่งเสริมการบอกต่อ (Referral)

3. การสร้างการรับรู้ (Awareness)
• ตั้งชื่อแบรนด์ และตอกย้ำตัวตนอย่างไร ให้เป็นที่น่าสนใจบนโลกดิจิทัล
• การใช้เทคโนโลยีที่แปลกใหม่อยู่เสมอ

4. การเพิ่มฐานลูกค้า และการสร้างความเกี่ยวข้อง (Acquisition)
• นำข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่มีมาสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
• เทคนิคการทำเนื้อหา (Content) ให้โดนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

5. การกระตุ้นยอดขาย (Activation)
• จัดโปรโมชั่นอย่างไร ให้เกิดผลดีกับทั้งลูกค้าและธุรกิจ
• วิธีการออกแบบโปรโมชั่นให้เป็นกระแส และการกระตุ้นยอดขายอย่างแนบเนียน
• เล่าเรื่องของแบรนด์ สะกดคนให้ Like&Share ตอบโจทย์ Post ยังไงให้ขายได้

6. การรักษาฐานลูกค้า (Retention)
• มัดใจลูกค้าเก่าด้วยกลยุทธ์ลับแบบฉบับออนไลน์
• ผสมผสานวิธีการแบบ O2O (Offline-to-Online)

7. การส่งเสริมการบอกต่อ (Referral)
• ให้ลูกค้าเป็นกระบอกเสียงช่วยโปรโมทธุรกิจออนไลน์
• กระตุ้นการบอกต่อโดยใช้กิจกรรมเข้าช่วย

8. Case Study ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการทำเนื้อหาของแบรนด์
• การประยุกต์ใช้ Online Marketing Funnel เป็น Model ในการวางแผนการตลาด
• การเลือกใช้ Online Marketing Channel ที่เหมาะสมในการทำการตลาด
• การผสมผสาน Content Marketing เน้นสื่อสารและปิดยอดขายอย่างลงตัว

9. Workshop กลยุทธ์การทำ Online Content Marketing ฝึกสร้าง Online Content เพื่อให้นำไปใช้จริง
• Brand Health Check เบื้องต้น ให้ทุกธุรกิจได้สำรวจตัวเองไปพร้อมๆกัน
• Facebook Fanpage Audit
- ตรวจสอบหน้าบ้านและหลังบ้าน Fanpage
- ตั้งค่าร้านค้าและสินค้า พร้อมระบบรับชำระเงินภายในตัว
• Instagram Business Account
- เปลี่ยนบัญชีบุคคล (Personal Account) ให้เป็นบัญชีธุรกิจ (Business Account)
- ใช้งานปุ่ม Call-to-action ดึงดูดผู้ติดตาม
• LINE@ Account Checklist
- ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชี LINE@ ให้ครบถ้วน
- แนะนำฟังก์ชั่นสุดปัง สร้างยอดขายได้ภายในข้ามคืน
• Twitter Account Checklist
- เปิดบัญชีและตัง้†ค่าเบื้องต้น
- Tweet และใช้ #Hashtag ของธุรกิจ
• YouTube Official Channel
- มีบัญชีอย่างเป็นทางการ
- วีดีโอโฆษณาพร้อมคำบรรยาย
• Google AdWords
- ซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทธุรกิจให้ติดอันดับต้นๆ
- ใช้ Extension เพื่อเพิ่มพื้นที่โฆษณาอย่างคุ้มค่า
• Website
- Design สวยงามและใช้งานง่าย
- มีกลยุทธ์การทำ Content และ Blog

10. Content Marketing Plan & Strategy ศึกษาวิธีการวางกลยุทธ์การทำ Content
• วางกลยุทธ์การทำ Content
- ตอบคำถาม Who? What? Where? When? Why? How?
- กำหนด Brand Personality อย่างชัดเจน
- เลือก Key Message เพื่อนำไปสร้าง Slogan / Tagline
• วางแผนและจัดตารางระยะยาว
- การทำ Content Calendar และ Scheduling
- การใช้ประโยชน์จาก Seasonality
- การสร้าง Event เช่น Brand Anniversary / Mid-year Sale
• วางแผนโดยใช้ Model การตลาด: Online Marketing Funnel

11. Workshop การสร้างการรับรู้ (Awareness) โดยยกตัวอย่างธุรกิจความงาม
• กำหนด Key Message ที่จะใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า
• คิด Slogan / Tagline ผ่านวิธี Brainstorm และ Mind Mapping

12. Workshop การสร้างความเกี่ยวข้อง (Acquisition) โดยยกตัวอย่างธุรกิจสินค้าแฟชั่น
• Post Status อย่างไรให้คนมา Like / Comment
• ทำ Mockup ชิ้นงานโฆษณาโดยเลือกใช้ข้อความสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

13. Workshop การกระตุ้นยอดขาย (Activation) โดยยกตัวอย่างธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
• เลือกช่องทางการทำโฆษณาออนไลน์ให้เหมาะสม
• จัดตารางการทำ Content ผสมผสานกับ Promotion เป็นเวลา 3 เดือน

14. Workshop การรักษาฐานลูกค้า (Retention) และการส่งเสริมการบอกต่อ (Referral) โดยยกตัวอย่างธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• คิด Campaign สำหรับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อสินค้าเมื่อนานมาแล้ว
• คิด Campaign สำหรับเพิ่มลูกค้าใหม่จากฐานลูกค้ากลุ่มเดิม

Profile ผู้สอน:
คุณวณิชชา วรรคาวิสันต์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ตำแหน่งปัจจุบัน Head of Marketing ในบริษัท Startup จากต่างประเทศ
• อดีต Social Media Manager ใน Digital Agency ชั้นนำของประเทศไทย ดูแลลูกค้าทุกระดับตั้งแต่ SMEs ไปจนถึง Brand ระดับโลก
• ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ที่ได้รับการรับรองจาก Facebook LINE และ Google อย่างเป็นทางการ
• ได้รับใบประกาศ:
-Facebook Certified Buying (Blueprint Certificates)
-LINE@ Certified Trainer
-Google AdWords Certificates (All Google Products)
-Google Analytics Certificates
-Google Tag Manager Certificates
• วิทยากรอิสระ หลักสูตร Social Media Marketing, Facebook Advertising, Online Marketing, LINE@ For SMEs
• ประสบการณ์การสอน และ Training ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 1,000 ชั่วโมง
• ภาษา: ไทย และอังกฤษ

Tickets

No Tickets Available

3c5e5adb0439ca25e0c1321e57242f433c60ebc1
Organized by
UNBOX