Bmc class

Business Model Canvas in Action

= หลักสูตร BUSINESS MODEL CANVAS in ACTION =

Business Model Canvas เป็น เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัยทั้ง 9 ด้าน (3 กลุ่ม) ที่ถูกมองว่าครอบคลุมส่วนสำคัญๆ ต่อธุรกิจทุกประเภท โดยผู้ต้นคิดคือ Alexander Osterwalder 

จุดเด่นคือ ช่วยให้เจ้าของกิจการและผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมของบริษัทเพื่อจะปรับจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งรวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ของบริษัทได้ง่ายและรวดเร็ว

Class นี้ นอกจากจะมีการสอนการใช้งาน Business Canvas แล้ว ส่วนมากมันยังเป็นแค่สมมุติฐาน และการนำไปใช้จริงเลย อาจจะเสี่ยงเกินไป


เราจึงมีการแนะนำสิ่งที่ช่วยในการทดสอบ
สมมุติฐาน เหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มความมั่นใจในมุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น User testing, Value steam mapping และ Business Forecast

เหมาะสำหรับคนที่...

- ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเอง
- มองหาช่องทางนำเสนอคุณค่าใหม่ๆ ให้กับลูกค้า
- มองหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้กับบริษัท
- ต้องการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ
- ต้องการเข้าใจวิธีการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงของ Business Model

*มีการใช้ excel เพื่อทำ Business Forecast 

สำหรับครั้งนี้...

ผม PONDD GuCode กับ ITT จะมาแชร์ทั้งทฤษฎี, แนวคิด รวมถึงการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างและตรวจสอบ Business Model Canvas ผ่าน Workshop นี้


ขอบคุณครับ


= AGENDA =View Tickets
Date
08 June 2019 at 09:30 - 17:30
Add to Calendar
Location
sofinspace, Siam Square Soi 1, ปทุมวัน, Pathum Wan, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

18403615 891152121024117 5662357412980830153 n
GuCode

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
18403615 891152121024117 5662357412980830153 n

GuCode

Call

+66909741861

E-mail

pondd.me@gmail.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center