"ชุมชนแห่งการฟัง มิ.ย. - The True Leadership - ผู้นำที่แท้ กับการสร้างทีมในฝัน" (Charity Event)

40531b1b1c67f880b99b7b74390b387984a0c776
"ชุมชนแห่งการฟัง มิ.ย. - The True Leadership - ผู้นำที่แท้ กับการสร้างทีมในฝัน" (Charity Event)
คุณรู้มั้ย " ผู้นำ กับ เจ้านาย" ต่างกันอย่างไร

ผู้นำ รู้ว่าจะครองใจทีมงานได้ยังไง รู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้คนทำงานด้วยศักยภาพสูงสุด ในขณะที่เจ้านาย จะใช้อำนาจสั่งการ และลงโทษให้คนกลัว"

หากคุณอยากเป็นผู้นำที่ดี ต้องรู้ 2 เรื่อง 1.วิธีสร้างแรงบันดาลใจ 2.วิธีสร้างทีม 

องค์กรจะเติบโตเร็วและยั่งยืน ก็ย่อมต้องมีทีมที่ดี แล้วคุณจะสร้างทีมงานในฝันได้ยังไง

เพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ ผมชวนคุณมาร่วมเรียนรู้ใน ชุมชนแห่งการฟัง 8 มิ.ย. - "The True Leadership - ผู้นำที่แท้ กับการสร้างทีมในฝัน"

Mini Workshop ที่กลั่นกรองจากศาสตร์จิตวิทยา และประสบการณ์ทำงานในฐานะผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กร ที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลสูงได้ด้วยองค์ความรู้ระดับโลก  


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

1. รู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นผู้นำที่แท้

2. รู้วิธีสร้างวัฒนธรรมทีม เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

3. เทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าใจผู้อื่น โดยไม่ด่วนตัดสิน

4. ได้เรียนรู้ประสบการณ์ล้ำค่า จากกัลยาณมิตรใหม่ๆ


เนื้อหาในคอร์ส 09.30-12.30

1. Leadership Mindset ทัศนคติของผู้นำ เป็นแบบไหน

2. Team Checkup การวัดสุขภาวะของทีม

3. Team Culture Code เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมทีม ที่จะสร้างประสิทธิผลสูงสุด

4. Lead with Love การนำทีมด้วยความรัก


กำหนดการ

จัดวันเสาร์ ที่ 8 มิ.ย. 62  

เริ่มกิจกรรม 09.30-12.30 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00

สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ สาทร (มีที่จอดรถฟรี ใกล้ BTS, MRT)

นำกิจกรรมโดย เรือรบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง

รับจำกัดเพียง 20 ท่าน

กิจกรรมเพื่อการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปจัดพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ "Deep Communication" มอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลทั่วประเทศ

ร่วมทำบุญ ที่นั่งละ 500 บาท (รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)


Mini workshop ในครั้งนี้ ผมนำมาจากศาสตร์การบริหารจัดการระดับโลก ที่สอนให้กับองค์กรมหาชนขนาดใหญ่ เชื่อว่าจะทำให้คุณได้ทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิผล เพื่อให้ปีนี้ เป็นปีที่คุณจะพัฒนาตนเองได้อย่างก้าวกระโดด

.

ไว้เจอกันนะครับ

เรือรบ
CEO & Founder 
Learning Hub Thailand


ที่มาของกิจกรรม "ชุมชนแห่งการฟัง"

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 โดยเรือรบ เชิญคนที่สนใจมาพบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการฟังให้มีมากขึ้นในชีวิต ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มแบบ “ไดอะล็อก” มีสมาชิกที่เคยมาเข้าร่วมแล้ว มากกว่า 1,000 คน 

ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ใส่ใจ ไม่ด่วนตัดสิน เลิกก้มหน้าหาจอ แต่กลับมาหันหน้าเข้าหากัน รับฟังเรื่องราวความเป็นไปของกันและกัน ก่อกำเนิดมิตรภาพใหม่ๆ และสร้างสังคมแห่งสันติสุข 


ประโยชน์ที่ได้จากการฝึก "ไดอะล็อก"

1. ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เรารับฟังกันได้มากขึ้น หันหน้าเข้าหากันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบตัว

2. ฝึกการรับฟังเสียงภายในตนเอง เพื่อให้เราเข้าใจและไม่ละเลยตนเอง สามารถตกผลึกทางความคิด เกิดปัญญาปิ๊งแว้บ แก้ปัญหาที่ติดขัดของตัวเองได้

3. ฝึกห้อยแขวนคำตัดสิน เป็นการเจริญสติ ลดละอัตตาตัวตน ลดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน

4. ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนหลากหลาย ทำให้เกิดการพัฒนายกระดับจิตใจ และเข้าถึงปัญญาญาณระดับสูงร่วมกัน


หลักพื้นฐาน 3 ประการของ "ไดอะล็อก"

1. Deep Listening รับฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังเข้าไปถึงจิตใจ ความรู้สึก ความต้องการเบื้องลึก ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

2. Respect & Equality ให้ความเคารพ รับฟังกันอย่างเท่าเทียมในฐานะเพื่อนมนุษย์ ไ่ม่่แบ่งแยก อายุ เพศ วัย การศึกษา ศาสนา ยศตำแหน่ง หรือฐานะ 

3. Open Mind แบ่งปันด้วยหัวใจ เปิดใจต่อกัน รักษาความลับในวง แบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่จากองค์ความรู้ หรือต้องการแนะนำสั่งสอน

Tickets

No Tickets Available

49667550096440c6cde73c785bca58be18ca5e45
Organized by
Learning Hub Thailand