%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89june header 1702x800px

O2O เทรนด์การตลาดยุคใหม่ในโลกดิจิทัล - 19 June 2019


โดย คุณสืบพงศ์ ภาสเวคิน
Key Account Executive, Zortout


วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2462 เวลา 13:00 - 15:00 น. 
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)  


เนื้อหาบรรยาย

1. รู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน
2. การทำการตลาดแบบ O2O เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ
3. เทคนิคการเพิ่มยอดขายบน Marketplace ชื่อดัง
4. เรียนรู้ Marketing 1.0 - 4.0
5. แนะนำการตลาดยุคใหม่ Marketing 5.0 (Big data)
6. รู้จักเครื่องมือบริหารการตลาดหลายช่องทางด้วย ZORT


งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

( ระดับ Intermediate )
1. SME ที่มีช่องทางการขายหลายช่องทาง เช่น E-Marketplace, Facebook , Line@ หรือมีหน้าร้าน เป็นต้น
2. SME ที่สนใจเรียนรู้การนำเครื่องมือ หรือเทคโนโลมีมาช่วยบริหารการตลาดแบบหลายช่องทาง (Omni Channel)"


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น


สัมมนาอื่นๆ ในเดือนมิถุนายน คลิก

#KOS #Kbank

View Tickets
Date
19 June 2019 at 13:00 - 15:00
Add to Calendar
Location
K ONLINESHOP SPACE แขวง ปทุมวัน Pathum Wan, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

Logo kos 300x300px
K ONLINESHOP SPACE

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

O2O เทรนด์การตลาดยุคใหม่ในโลกดิจิทัล - 19 June 2019
Free

Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logo kos 300x300px

K ONLINESHOP SPACE

Call

0870494063

Having trouble purchasing ticket? View Help Center