%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89june header 1702x800px

O2O เทรนด์การตลาดยุคใหม่ในโลกดิจิทัล - 19 June 2019


โดย คุณสืบพงศ์ ภาสเวคิน
Key Account Executive, Zortout


วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2462 เวลา 13:00 - 15:00 น. 
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)  


เนื้อหาบรรยาย

1. รู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน
2. การทำการตลาดแบบ O2O เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ
3. เทคนิคการเพิ่มยอดขายบน Marketplace ชื่อดัง
4. เรียนรู้ Marketing 1.0 - 4.0
5. แนะนำการตลาดยุคใหม่ Marketing 5.0 (Big data)
6. รู้จักเครื่องมือบริหารการตลาดหลายช่องทางด้วย ZORT


งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

( ระดับ Intermediate )
1. SME ที่มีช่องทางการขายหลายช่องทาง เช่น E-Marketplace, Facebook , Line@ หรือมีหน้าร้าน เป็นต้น
2. SME ที่สนใจเรียนรู้การนำเครื่องมือ หรือเทคโนโลมีมาช่วยบริหารการตลาดแบบหลายช่องทาง (Omni Channel)"


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น


สัมมนาอื่นๆ ในเดือนมิถุนายน คลิก

#KOS #Kbank

View Tickets
Date
19 Jun 2019 at 13:00 - 15:00
Add to Calendar
Location
K ONLINESHOP SPACE แขวง ปทุมวัน Pathum Wan, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

Logo kos 300x300px
K ONLINESHOP SPACE

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logo kos 300x300px

K ONLINESHOP SPACE

Call

0870494063

Having trouble purchasing ticket? View Help Center