SpeakPro : Presentation Skills

Poster placeholder
SpeakPro : Presentation Skills

‘SpeakPro’ Presentation Skills: 2 Day Program
‘SpeakPro’ พัฒนาทักษะการนำเสนอง่ายๆ ภายใน 2 วันเกี่ยวกับคอร์ส SpeakPro

หลายคนอาจประหม่า เมื่อต้องพูดต่อหน้าสาธารณชน การนำเสนอไอเดียต่อหน้าคนส่วนมากกลายเป็นส่วนที่ยากที่สุดสำหรับการทำงาน...

คอร์สระยะเวลา 2 วันจะทำให้คุณก้าวผ่านความตื่นเต้น และเข้าสู่เส้นทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเปี่ยมด้วยเทคนิคที่จะช่วยพัฒนาทักษะในการนำเสนอให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเรียนรู้ความความสำคัญและความแตกต่างระหว่างการใช้ภาษาพูดกับภาษากาย เช่น การสื่อสารทางสายตา ท่าทาง ระดับน้ำเสียง เป็นต้น ทั้งยังสามารถทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมกับการสื่อสาร ผ่านศิลปะแห่งการเลือกใช้ถ้อยคำ และโครงสร้างการนำเสนอพื้นฐานที่ใช่ในธุรกิจด้วย


เป้าหมายหลัก
- ก้าวสู่การเป็นผู้สื่อสารอย่างมั่นใจ
- พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
- พัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพในการนำเสนอ
- เข้าใจโครงสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมคอร์สทุกคนจะได้ปรับปรุงทักษะการนำเสนอ ด้วยการรับชมบันทึกภาพการนำเสนอของตนเอง เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด พร้อมรับซีดีบันทึกการนำเสนอกลับไปเมื่อจบคอร์ส


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ :

พนักงานบริษัท ผู้จัดการ นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจในการพูดในที่สาธารณะ


สิ่งที่ต้องเตรียม : ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเตรียมสิ่งใด คอร์สนี้รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ไว้แล้ว

ราคา บัตรราคา 7,500 บาท
        พิเศษ ! จองแบบ Early Bird เหลือเพียง  7,000  บาท
กำหนดการ
ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์ตนเอง - บันทึกภาพวิดีโอ
ขั้นตอนที่ 2 : การนำเสนอเพื่อการให้ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 : การเร่ิ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4 : การใช้ภาษากายที่ทรงพลัง
ขั้นตอนที่ 5 : บทสรุปที่ตราตรึงใจ
ขั้นตอนที่ 6 : เพิ่มจินตภาพในถ้อยคำ
ขั้นตอนที่ 7 : เข้าถึงแก่นแห่งการจูงใจ
ขั้นตอนที่ 8 : - การสื่อสาร
        - ความมั่นใจ
                    - อารมณ์
        - ภาษาพูดและภาษากาย
ขั้นที่ตอนที่ 9 : - การนำเสนอเต็มรูปแบบ
          - การฝึกซ้อม
                      - การนำเสนอครั้งสุดท้าย

Tickets

No Tickets Available

15346cc49dd400c91c616d79924259d84c84190f
Organized by
HUBBA Coworking Space