ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความสนใจในงานเสวนา ตอนนี้มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งเต็มจำนวนแล้ว อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Impact Gallery และ Impact Market ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
social enterprice, sustainable, fair, Festival, seminar

Tickets

No Tickets Available

300x300
Organized by
SET Social Impact