Education

หลักสูตร "วิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ แบบใช้งานได้จริง" by FINNOMENA x Andrew Stotz

8ee0d2fc21dba7865de1ea83d2edfdd097867f03
หลักสูตร "วิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ แบบใช้งานได้จริง" by FINNOMENA x Andrew Stotz


FINNOMENA x Andrew Stotz

จัดงานสัมมนา "Valuation Master Class Live in Bangkok" (คลาสภาษาอังกฤษ)


สำหรับคอหุ้น! หลักสูตรเข้มข้น จริงจัง เน้นการนำไปใช้ได้จริง

ปีที่ผ่านมา เป็นปีที่การลงทุนในหุ้นมีความเข้มข้นและร้อนแรง ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ทำให้ราคาหุ้นหลายตัวเริ่มอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

แล้ว... เราจะเข้าลงทุนอย่างไร? เป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักลงทุนหลายคน

ในครั้งนี้ FINNOMENA ร่วมกับนักวิเคราะห์ระดับโลกโดยคุณ Andrew Stotz, CFA, อดีตประธาน CFA Society Thailand และนักวิเคราะห์อันดับ 1 ในประเทศไทยในปี 2551-2552 ผู้ที่ผ่านมาหลายวิกฤติ และเห็นมาหลายโอกาส

FINNOMENA x Andrew Stotz หลักสูตร “Valuation Master Class Live in Bangkok” จัดขึ้นมาเพื่อให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้อย่างถูกต้อง เน้นการนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมการประเมินมูลค่าแบบระดับโลก ที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดชีวิตการทำงาน ในฐานะนักวิเคราะห์หัวหน้างานวิจัย และศาสตราจารย์ด้านการประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก

โดยคุณ Andrew Stotz จะมาสอนเทคนิควิธีการให้คุณค่ากับบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง พร้อมเรียนรู้นานา เทคนิค กลยุทธ์ และทางลัด สำหรับการคาดการณ์ และประเมินมูลค่าหุ้น

หลักสูตรเน้นการใช้งานจริง ซึ่งจะมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พูดแบบช้า ๆ ชัด ๆ เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติ อย่าลืมนำ notebook มาด้วยเพื่อใช้ model ในการหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นรายตัว


-----------------------------------

TOPICS COVERED IN TWO DAYS 

INTRODUCTION TO Valuation Master Class

 • ภาพรวมของหลักสูตร VMC (Valuation Master Class)
 • สอนปัจจัยชี้นำที่จะนำมาสู่กำไรที่ยั่งยืนของหุ้นต่าง ๆ
 • ศึกษาสิ่งที่นักวิเคราะห์พลาด แนวทางการแก้ไข และวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง

ASSET FORECASTS

 • การวิเคราะห์โดยใช้ Common Size Analysis สำหรับทรัพย์สินแต่ละชนิด เพื่อนำไปสู่การประเมินมูลค่า
 • ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • Workshop การใช้งานจริงของ Asset Forecasts

LIABILITY FORECASTS

 • การวิเคราะห์หนี้สินของบริษัท ความสำคัญของหนี้สินประเภทต่าง ๆ และผลกระทบ
 • สิ่งที่นักวิเคราะห์มักประเมินผิดพลาดเกี่ยวกับหนี้สิน
 • Workshop การวิเคราะห์หนี้สินเชิงลึก

VALUATION ASSUMPTIONS

 • การประเมินราคาหุ้นที่เหมาะสม โดยใช้วิธีที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับระดับโลก
 • วิธีการกำหนดตัวแปรสำคัญกระทบมูลค่าของหุ้นในอนาคต
 • ใช้ model เพื่อหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นรายตัว

MULTIPLES + SENSITIVITY ANALYSIS

 • การจำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจกระทบราคาหุ้น ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
 • ข้อจำกัดและสิ่งที่จำเป็นในการวิเคราะห์หุ้นในแต่ละ sector
 • ทดสอบสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจกระทบราคาหุ้น

-----------------------------------

วันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562
เวลา 08:30 - 16:30 น.
ณ FINNOMENA SPACE ชั้น 17 โซนดี อาคารธนิยะ พลาซ่า (ใกล้ BTS ศาลาแดง)

-----------------------------------

ตัวอย่างบรรยากาศงานสัมมนาครั้งที่แล้ววันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562
เวลา 08:30 - 16:30 น.
ณ FINNOMENA SPACE ชั้น 17 โซนดี อาคารธนิยะ พลาซ่า (ใกล้ BTS ศาลาแดง)


Application Form

พิเศษ! สำหรับนักศึกษา สามารถส่งหลักฐานเพื่อซื้อบัตรราคาพิเศษได้ที่นี่

แนบหลักฐานการเป็นนักศึกษาด้านล่าง จากนั้นทีมงานจะตอบกลับทางอีเมล
**(โปรดนำหลักฐานมาในวันงาน และ Computer Notebook เพื่อทำ Workshop ด้วย)

Tickets

No Tickets Available

B40a4e54ac1d71563dce7e66a76c63bce6d5284e
Organized by
FINNOMENA