Education

FUTURE 4 U , your future as a millionaire (sponsored by Talis Asset Management)

89365870fa1dcc309af696f9ff4332355da6d23f
FUTURE 4 U , your future as a millionaire (sponsored by Talis Asset Management)

ABOUT OUR WORKSHOP

FUTURE4U เป็นโปรแกรมระยะสั้น 2 วัน มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เด็กไทยในการวางแผนและบริหารเงินในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้หลักการ “6 Jars - กระปุก 6 ใบ” และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การลงทุน ตลอดจนสร้างไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์ของตนเอง ครอบครัว หรือสังคม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมกิจกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการเงิน

แรงบันดาลใจในการทำโครงการนี้ เกิดจากการที่เราได้เข้าร่วมเวิร์คชอป ‘The Millionaire Maker’ ที่คุณพ่อของเราเป็นคนจัด ซึ่งทำให้เราสามารถออมเงิน และลงทุนได้ในชีวิตจริง แม้เราจะยังเป็นนักเรียนมัธยม นักเรียนรุ่นเดียวกับเราหลายคนอยากออมเงิน สนใจลงทุน และอยากใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังขาดแหล่งความรู้และพื้นที่ที่ให้พวกเขาได้ฝึกฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งความรู้ที่พวกเขาสามารถจะสอบถาม พูดคุย ได้อย่างละเอียดเมื่อมีข้อสงสัย เราจึงอยากสร้างพื้นที่ที่นักเรียนไทยสามารถหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน การออม การลงทุน และการทำธุรกิจเบื้องต้นได้ โดยพวกเขาสามารถซักถามได้เมื่อสงสัย แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ และสนุกไปกับการเรียนรู้

ABOUT THE CREATOR OF THE WORKSHOP

Paphavee Tonpibulsak (Tara)

  • A 17 year old girl who studies at Shrewsbury International School

  • Took part in the SCG Hackathon event in 2018, and was the youngest participant in the whole event to have made it through to the semi final (amongst 100 people)

  • Interned at Talis Asset Management and attended the Millionaire Maker seminar, where she was able to learn the basics of investment and gain more knowledge about fund management.


SPECIAL GUESTS

ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ (Prapas Tonpibulsak)

- Master Coach The Millionaire Maker Seminar

- ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ทาลิส จำกัด

- อดีตประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.กรุงศรี


ญาณาธร ธนาศรม (“Life Transformation” Coach Nat)

- Neuro Linguistic programming (NLP) Certified Coach

- Behavioural Therapy Certified Coach

- Speaker, Author, Businessman and Entrepreneur
DETAILS ABOUT THE EVENT


วันที่ 6 July 2019


9.30-10.30am: ลงทะเบียน (Register) เอาป้ายชื่อ (Get name tag)

10.30-11: กล่าวเปิดงาน(Welcoming speech)

11-11.30: ทําความรู้จัก (Ice breakers)

11.30-12: Introduction to saving money using the 6 jars theory (การออมและการใช้จ่ายด้วยหลักกระปุก 6 ใบ)

12-12.30: Motivational speech by Coach Nat

12.30-1.30: Lunch Break

1.30 - 2.15: Investment for young adults (การลงทุนที่เหมาะกับเด็ก/วัยรุ่น) + Games

2.15- 2.45: Speech by Prapas Tonpibulsak on Investment

2.45 - 3: Coffee break

3-4: The basics of successful business start-ups (ธุรกิจ startup เบื้องต้น)

4-4.30: Activity on identifying pain and solution (กิจกรรมหาปัญหาและข้อไข)

4.30-4.45: Wrap up for the day (ปิดงานวันเเรก)


วันที่ 7 July 2019


9.30-10am: เปิดงาน (Doors open)

10-10.10: อธิบายแผนงาน(Plan for the day)

10.10-10.30: แบ่งทีมและทําความรู้จัก (Gather teams)

10.30-10.45: Given a business problem (ได้โจทย์ปัญหา)

10.45-11: Coffee break

11-12: Discuss with teammates for ideas + planning

12-1: Lunch Break

1-3: Prepare to present solution to the problem (including any prototypes + models)

3-4: Prepare the presentation for judges

4-5: Present ideas to judges

5-5.30: Judges decide on winners and give out prizes

5.30-6: Closing speech and feedback

6: Wrap up for the day (ปิดงาน)


PRIZES


  • (1st Prize for best group) สนับสนุนกลุ่มน้องๆที่มีไอเดียดีที่สุด (รางวัลที่ 1) = 5000 บาท

  • (2nd Prize for first runner up group) สนับสนุนกลุ่มน้องๆที่มีไอเดียดีที่สุด (รางวัลที่ 2) = 2500 บาท

  • (3rd Prize for second runner up group) สนับสนุนกลุ่มน้องๆที่มีไอเดียดีที่สุด (รางวัลที่ 3) = 1000 บาท


TRAVELLING TO THE VENUE

The Rabbit Hub Bangkok

เดินทาง BTS : ลงสถาณีรถไฟฟ้าพญาไท ทางออก 2 เดินมุ่งหน้าไปทางสยาม จะผ่านกรมปศุสัตว์ ถัดจากกรมปศุสัตว์ให้เลี้ยวซ้ายเข้าโครงการปทุมวันรีสอร์ท จะพบ The Rabbit Hub ทางขวามือ


เดินทางรถยนต์ : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มุ่งหน้าไปทางสยาม เลขแยกพญาไท, สถานี BTS พญาไท, กรมปศุสัตว์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าโครงการปทุมวันรีสอร์ท สามารถจอดรถได้หน้าอาคารพาณิชย์และรอบกำแพงคอนโด ค่าจอดรถ stamp ฟรี 1 ชั่วโมง ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 20 บาท (เหมาทั้งวัน 50 บาท รบกวนแจ้งพนักงานก่อน 6 โมงเย็น)


* FEE: เราเพียงให้คุณนำปากกาหรือดินสอหรือสมุดบันทึกเปล่าที่ไม่ได้ใช้มาเป็นค่าเข้างานซึ่งทาง FUTURE 4U จะนำไปบริจาคเพื่อการกุศลApplication Form

FUTURE 4 U (sign-up sheet)

Please fill in this application form if you're interested in attending the FUTURE 4 U workshop

Application Closed

Tickets

* This event requires attendees to be at least 14 years old.

No Tickets Available

Placeholder
Organized by
FUTURE 4 U