AKB48 Fan Meeting in Bangkok

2c01452893651e6be46248e62db2cb6dc7c64049
AKB48 Fan Meeting in Bangkok
พบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่จะทำให้แฟนๆได้ใกล้ชิดสมาชิกจาก AKB48
ในงาน "AKB48 Fan Meeting in Bangkok"

พบกับกิจกรรม Fan Meeting with AKB48 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 @GLOWFISH (สาทร)


บัตรราคา 1,000 บาท (Mini Game,Mini Live, etc.)
เริ่มรับบัตรเวลา 09.00 - 11.00 น.

กิจกรรม Fan Meeting with AKB48 รอบที่ 1
 • เริ่มตั้งแถว เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
 • ประตูเปิด เวลา 11.40 - 11.55 น.
 • กิจกรรมเริ่ม เวลา 12.00-12.45 น. (รวมเวลากิจกรรม 45 นาที)

กิจกรรม Fan Meeting with AKB48 รอบที่ 2

 • เริ่มตั้งแถว เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป
 • ประตูเปิด เวลา 13.00 - 13.10 น.
 • กิจกรรมเริ่ม เวลา 13.15 - 14.00 น. (รวมเวลากิจกรรม 45 นาที)

Get ready to meet exclusive activity with AKB48 in "AKB48 Fan Meeting in Bangkok"
on 28th July 2019 @GLOWFISH (Sathorn)

Enjoy Fan Meeting Activity
Ticket price : 1,000 Baht (Mini Game, Mini Live, etc.)
To get ticket on 09.00 - 11.00 am.

Fan Meeting with AKB48 Round 1
 • Line up start : 11.00 pm. onward
 • Gate open : 11.40-11.55 am.
 • Activity start : 12.00-12.45 pm. (including 45 minutes of activity time)

Fan Meeting with AKB48 Round 2

 • Line up start : 12.15 pm. onward
 • Gate open : 13.00 - 13.10 pm.
 • Activity start : 13.15 - 14.00 pm. (including 45 minutes of activity time)


รายละเอียดการจำหน่ายบัตรกิจกรรม Fan Meeting with AKB48

1. 1 User สามารถซื้อได้ 1 ครั้ง และซื้อได้สูงสุด 4 ใบ

2. สามารถซื้อบัตรแทนกันได้ โดยในวันงานจะต้องนำ E-Ticket และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ User มายื่นเพื่อแลกบัตรหน้างาน

3. กิจกรรม Fan Meeting with AKB48 จะจัดอยู่ในพื้นที่ปิด ผู้ที่ไม่มีบัตร Fan Meeting จะไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ Fan Meeting ได้


Detail of Ticket Purchase for Fan Meeting with AKB48

1. One user can purchase a maximum of 4 tickets


2. Tickets can be purchased on behalf, but on the event day, please bring along e-ticket print out, authorize letter, and photocopy of IC of the user to collect the actual ticket on site

3. The Handshake Event with AKB48 is organized in a close door area, participants must present their tickets before the enter the hall
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Fan Meeting with AKB48
(Rule & Regulation for Fan Meeting with AKB48)
พบกับกิจกรรม Handshake Event with AKB48 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 @GLOWFISH (สาทร)

บัตรราคา 700 บาท / 1 สมาชิก / รูปโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นต์
เริ่มรับบัตร 09.00 - 14.00 น.

กิจกรรม Handshake Event with AKB48

 • เริ่มตั้งแถว เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 • เวลากิจกรรม 15.00 – 19:00 น.

ผู้เข้าร่วมงาน Handshake Event with AKB48 จะต้องเข้ามาภายในพื้นที่จัดงานก่อนเวลา 18:00 น.มิฉะนั้นจะให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม


Get ready to meet exclusive activity with AKB48 in "AKB48 Fan Meeting in Bangkok"
on 28th July 2019 @GLOWFISH (Sathorn)

Handshake Event with AKB48
Ticket price : 700 Baht/ 1 member / Poster with Sign
To get ticket on 09.00 - 14.00 pm.

Handshake Event with AKB48

 • Line up start : 14.00 pm. onward
 • Activity start : 15:00-19:00 pm.
The participants must enter the venue before 18.00 PM. Otherwise, it will be considered a waiver of participation.


รายละเอียดการจำหน่ายบัตรกิจกรรม Handshake Event with AKB48

1. 1 User สามารถซื้อไม่จำกัดจำนวนใบ

2. กิจกรรม Handshake Event with AKB48 จะจัดอยู่ในพื้นที่ปิด ผู้ที่ไม่มีบัตร Handshake Event จะไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ Handshake Event ได้


Detail of Ticket Purchase for Handshake Event with AKB48
1. One user can purchase unlimited tickets.
2. The Handshake Event with AKB48 is organized in a close door area, participants must present their tickets before enter the hall.
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Handshake Event with AKB48
(Rule & Regulation for Handshake with AKB48)เปิดจำหน่ายแล้ว!! สินค้าที่ระลึกในงาน AKB48 Fan Meeting in Bangkok งานนี้แฟนๆห้ามพลาด จำหน่ายแล้วที่ www.eventpop.me --------------------------------------------------------------------------- Available Now !! AKB48 Fan Meeting in Bangkok Merchandise.Fans do not miss. Available at www.eventpop.me
Q&A

1. Do we have translators for AKB48 or not?
Answer : Yes, Regularly with all members

2. Will the souvenir products in the event be sold at the event?
Answer: Products will be available via www.eventpop.me With a limited amount. In the case on the website is not sold in full amount. There will be limited sold at the event.

3. Fan Meeting and Handshake tickets will sell at the event or not?
Answer: The tickets will available via www.eventpop.me as a limited number of tickets. It the tickets left on selling in the Web. Will be sold at the event by limiting the number of tickets.

4. Can change the purchased tickets or not?
Answer: All purchased tickets cannot be changed or returned in any cases.

5. How many pictures in one set of photos, randomly?
Answer: there are six pictures of all members in one photo set and not random.

6. What time can we get the merchandise?
Answer: Pick up time 9.00 am to 6.00pm

7. What time can we get the tickets?
Answer: for Fan Meeting tickets can receive on 9.00am to 11.00am For Handshake, tickets can receive on 9.00am to 2.00pm

8. Handshake tickets can be filed with multiple at the same time or not?
Answer: Can be filed only one time by one round 

9. How long for shaking hands?
Answer: 10 seconds 

10. Do they sign the picture at that time?
Answer: The artist will be signed on the picture but they did not sign during on the activity handshake and it is not print signed 

11. How many rounds of Fan Meeting with AKB48? And how long of the event?
Answer: there are 2 rounds of the event Fan Meeting. And the activity times is 45 minutes for both 2 rounds 

12. How about Fan Meeting agenda?
Answer: first round will set up line since 11 am onward
Doors open since 11.40am to 11.55am
The event starts at 12 pm to 12.45 pm (total of 45 minutes )

Second Round will set up lines at 12.15pm onward 
Doors open at 1 pm to 1.10pm
The event starts at 1.15 pm to 2 pm (total of 45 minutes )

13. How about Handshake event agenda?
Answer: Will set up a line from 2 pm onward 
Handshake start from 3 pm to 7 pm
Noted: all fans must enter in the venue area before 6 p.m. Otherwise, the company will consider you are a waiver.

14. How many tickets can buy in the event Handshake?
Answer: Can buy unlimited BUT the handshake tickets will have a limited number of sales at 500 tickets per 1 artist.

รายละเอียดการชำระเงิน

1.สามารถชำระได้ 2 ช่องทางดังนี้

- บัตรเครดิต

- บัตรเดบิต

2.เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง E-Ticket ให้ท่านผ่านทางอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้

3.โปรดรักษา E-Ticket ไว้เพื่อนำมาแลกบัตรในวันงาน AKB48 Fan Meeting in Bangkok

Payment details

1.Select your payment method - Credit card - Debit card 2.Once completed payment, you will receive E-ticket confirmation on email 3.Please keep the E-Ticket to exchange tickets at the event AKB48 Fan Meeting in Bangkok.


Venue Map

ที่อยู่ GLOWFISH SATHORN 

92/4 ชั้น2 อาคารสาธรธานร

ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

BTS: ช่องนนทรี

โทร : 02-109-9600


GLOWFISH SATHORN 

92/4 2nd Floor, Sathorn Thani Building , North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

BTS: Chong Nonsi 

Tel: 02-109-9600
Tickets

No Tickets Available

437cfb9f4f2226d7bebda4222a01107e2a2ff632
Organized by
G-YU Creative Co.,Ltd