Rfsdf

Creative Content Creation

Unbox Your Creativity!


Creative Content Creation
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 (4 ชั่วโมง)
สถานที่: The Rabbit Hub ปทุมวันรีสอร์ท BTS พญาไท

ราคา: 4,280 บาท (รวมค่าของว่างและน้ำดื่ม)

*รับจำกัดเพียง 5 ท่านเท่านั้น

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
• เจ้าของธุรกิจ และ/หรือ ร้านค้า
• พนักงานบริษัท และ/หรือ เอเจนซี่ที่ต้องดูแลในส่วนของการทำเนื้อหา (Content) ในสื่อดิจิทัล
• ผู้สนใจทั่วไป

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
• เตรียมสมาร์ทโฟน

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:

1. ภาพรวมการตลาดดิจิทัลและข้อมูลที่สำคัญ
• Update ตัวเลขสำคัญที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ และเครื่องมือใหม่ล่าสุดจากแต่ละ Platform เพื่อใช้ในการวางแผน
ทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

2. Online Marketing Funnel แนวคิดการวางแผนการตลาดดิจิทัลผ่านเครื่องมือต่างๆ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจที่เพิ่งตั้งต้น ไปจนถึงกระบวนการรักษาลูกค้าในระยะยาว
• การสร้างการรับรู้ (Awareness)
• การเพิ่มฐานลูกค้า และการสร้างความเกี่ยวข้อง (Acquisition)
• การกระตุ้นยอดขาย (Activation)
• การรักษาฐานลูกค้า (Retention)
• การส่งเสริมการบอกต่อ (Referral)

3. การสร้างการรับรู้ (Awareness)
• ตั้งชื่อแบรนด์ และตอกย้ำตัวตนอย่างไร ให้เป็นที่น่าสนใจบนโลกดิจิทัล
• การใช้เทคโนโลยีที่แปลกใหม่อยู่เสมอ

4. การเพิ่มฐานลูกค้า และการสร้างความเกี่ยวข้อง (Acquisition)
• นำข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่มีมาสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
• เทคนิคการทำเนื้อหา (Content) ให้โดนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

5. การกระตุ้นยอดขาย (Activation)
• จัดโปรโมชั่นอย่างไร ให้เกิดผลดีกับทั้งลูกค้าและธุรกิจ
• วิธีการออกแบบโปรโมชั่นให้เป็นกระแส และการกระตุ้นยอดขายอย่างแนบเนียน
• เล่าเรื่องของแบรนด์ สะกดคนให้ Like&Share ตอบโจทย์ Post ยังไงให้ขายได้

6. การรักษาฐานลูกค้า (Retention)
• มัดใจลูกค้าเก่าด้วยกลยุทธ์ลับแบบฉบับออนไลน์
• ผสมผสานวิธีการแบบ O2O (Offline-to-Online)

7. การส่งเสริมการบอกต่อ (Referral)
• ให้ลูกค้าเป็นกระบอกเสียงช่วยโปรโมทธุรกิจออนไลน์
• กระตุ้นการบอกต่อโดยใช้กิจกรรมเข้าช่วย

8. Case Study ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการทำเนื้อหาของแบรนด์
• การประยุกต์ใช้ Online Marketing Funnel เป็น Model ในการวางแผนการตลาด
• การเลือกใช้ Online Marketing Channel ที่เหมาะสมในการทำการตลาด
• การผสมผสาน Content Marketing เน้นสื่อสารและปิดยอดขายอย่างลงตัว

9. Workshop กลยุทธ์การทำ Online Content Marketing ฝึกสร้าง Online Content เพื่อให้นำไปใช้จริง
• Brand Health Check เบื้องต้น ให้ทุกธุรกิจได้สำรวจตัวเองไปพร้อมๆกัน
• Facebook Fanpage Audit
- ตรวจสอบหน้าบ้านและหลังบ้าน Fanpage
- ตั้งค่าร้านค้าและสินค้า พร้อมระบบรับชำระเงินภายในตัว
• Instagram Business Account
- เปลี่ยนบัญชีบุคคล (Personal Account) ให้เป็นบัญชีธุรกิจ (Business Account)
- ใช้งานปุ่ม Call-to-action ดึงดูดผู้ติดตาม
• LINE@ Account Checklist
- ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชี LINE@ ให้ครบถ้วน
- แนะนำฟังก์ชั่นสุดปัง สร้างยอดขายได้ภายในข้ามคืน
• Twitter Account Checklist
- เปิดบัญชีและตัง้†ค่าเบื้องต้น
- Tweet และใช้ #Hashtag ของธุรกิจ
• YouTube Official Channel
- มีบัญชีอย่างเป็นทางการ
- วีดีโอโฆษณาพร้อมคำบรรยาย
• Google AdWords
- ซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทธุรกิจให้ติดอันดับต้นๆ
- ใช้ Extension เพื่อเพิ่มพื้นที่โฆษณาอย่างคุ้มค่า
• Website
- Design สวยงามและใช้งานง่าย
- มีกลยุทธ์การทำ Content และ Blog

10. Content Marketing Plan & Strategy ศึกษาวิธีการวางกลยุทธ์การทำ Content
• วางกลยุทธ์การทำ Content
- ตอบคำถาม Who? What? Where? When? Why? How?
- กำหนด Brand Personality อย่างชัดเจน
- เลือก Key Message เพื่อนำไปสร้าง Slogan / Tagline
• วางแผนและจัดตารางระยะยาว
- การทำ Content Calendar และ Scheduling
- การใช้ประโยชน์จาก Seasonality
- การสร้าง Event เช่น Brand Anniversary / Mid-year Sale
• วางแผนโดยใช้ Model การตลาด: Online Marketing Funnel

11. Workshop การสร้างการรับรู้ (Awareness) โดยยกตัวอย่างธุรกิจความงาม
• กำหนด Key Message ที่จะใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า
• คิด Slogan / Tagline ผ่านวิธี Brainstorm และ Mind Mapping

12. Workshop การสร้างความเกี่ยวข้อง (Acquisition) โดยยกตัวอย่างธุรกิจสินค้าแฟชั่น
• Post Status อย่างไรให้คนมา Like / Comment
• ทำ Mockup ชิ้นงานโฆษณาโดยเลือกใช้ข้อความสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

13. Workshop การกระตุ้นยอดขาย (Activation) โดยยกตัวอย่างธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
• เลือกช่องทางการทำโฆษณาออนไลน์ให้เหมาะสม
• จัดตารางการทำ Content ผสมผสานกับ Promotion เป็นเวลา 3 เดือน

14. Workshop การรักษาฐานลูกค้า (Retention) และการส่งเสริมการบอกต่อ (Referral) โดยยกตัวอย่างธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• คิด Campaign สำหรับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อสินค้าเมื่อนานมาแล้ว
• คิด Campaign สำหรับเพิ่มลูกค้าใหม่จากฐานลูกค้ากลุ่มเดิม

Profile ผู้สอน:
คุณวณิชชา วรรคาวิสันต์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ตำแหน่งปัจจุบัน Head of Marketing ในบริษัท Startup จากต่างประเทศ
• อดีต Social Media Manager ใน Digital Agency ชั้นนำของประเทศไทย ดูแลลูกค้าทุกระดับตั้งแต่ SMEs ไปจนถึง Brand ระดับโลก
• ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ที่ได้รับการรับรองจาก Facebook LINE และ Google อย่างเป็นทางการ
• ได้รับใบประกาศ:
-Facebook Certified Buying (Blueprint Certificates)
-LINE@ Certified Trainer
-Google AdWords Certificates (All Google Products)
-Google Analytics Certificates
-Google Tag Manager Certificates
• วิทยากรอิสระ หลักสูตร Social Media Marketing, Facebook Advertising, Online Marketing, LINE@ For SMEs
• ประสบการณ์การสอน และ Training ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 1,000 ชั่วโมง
• ภาษา: ไทย และอังกฤษ

View Tickets
Date
06 Jul 2019 at 13:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
The Rabbit Hub Company Limited ถนนพญาไท ราชเทวี Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

Untitled
UNBOX
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Untitled

UNBOX

Website

unboxbkk.com

Facebook

facebook.com/unboxbkk

Line

@Unbox

E-mail

hello@unboxbkk.com

Instagram

@unboxbkk

Having trouble purchasing ticket? View Help Center