Education

DISCOVERY HUBBA FREE 1 DAY PASS #2

Poster placeholder
DISCOVERY HUBBA FREE 1 DAY PASS #2

บัตรสามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 มิ.ย.

รายละเอียดในการเข้าใช้งาน 

กรุณาโทรจองคิว 02-658-0017 ก่อนวันที่จะเข้าใช้งาน (ก่อน 10.30 ของวันนั้นๆ)

เพื่อให้คุณลูกค้าเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก

แล้วพบกัน!

แผนที่การเดินทางมายัง DISCOVERY HUBBA ในห้าง SIAM DISCOVERYTickets

No Tickets Available

F098b91c3979d9346d6750599c4b25e29149e343
Organized by
HUBBA Coworking Space