Education

วัยรุ่นมีของ - Study Abroad!

1ff6e8362176baa7e585e966c64cf554b01b6fdd
วัยรุ่นมีของ - Study Abroad!

กลับมาอีกครั้งกับ Show Me What You Got, Study Abroad!

พร้อมไหม? ที่จะไปเปิดโลกกว้างพร้อมรับประสบการณ์ที่ดีกับโครงการ

"วัยรุ่นมีของ STUDY ABROAD" ที่ประเทศอังกฤษ ณ Purley Language College


ทำไมต้องสถาบันของเรา?

 • Purley Language College สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928
 • เป็นสถาบันสอนภาษาที่ตั้งอยู่ทางใต้ของลอนดอน
 • เดินทางไปยังใจกลางลอนดอนแค่ 20 นาที
 • บริหารและดูแลโดยครอบครัวที่เป็นกันเอง
 • มีผู้เรียนหลากหลายชาติมากกว่า 25 ประเทศ
ทำไมต้องเรียนกับเรา?

 • สถาบันสามารถสอนได้ตั้งแต่นักเรียนอายุ 8 - 18 ปีขึ้นไป
 • มีการแยกชั้นเรียนระหว่างเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่
 • ในชั้นเรียนจะจัดให้มีจำนวนเด็กทั้งหมด 15 คนและเป็นนักเรียนจากหลากหลายประเทศ
 • มีการจัดบทเรียนและกิจกรรมที่เหมาะกับช่วงอายุของนักเรียน
 • มีกิจกรรมที่หลายหลายและน่าสนใจเพื่อกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุดพักกับเราดีอย่างไร?

 • ที่พักสวย สะอาด มีมาตรฐานสูง
 • พักอยู่กับครอบครัวที่เป็นคนในพื้นที่ และส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับสถาบัน
 • หากเป็นนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และอยู่ไกลจากสถาบัน ครอบครัวจะเป็นผู้ดูแลและรับ-ส่ง
 • โรงเรียนได้ตรวจสอบทุกครอบครัวด้วยตนเอง
 • หนึ่งครอบครัวจะรับได้ 2-4 คน และเป็นนักเรียนที่ต่างภาษากัน
 • ทุกครอบครัวจะใช้ภาษาอังกฤษกับคุณให้มากที่สุด


นอกเหนือจากนั้นยังได้เข้าชมสถานที่และการแสดงที่น่าสนใจอีกมายมาย เช่น

 • Museum of London
 • Trafalgar Square
 • Oxford Street
 • London Tower
 • London Eye
 • Harry Potter Studio Tour
 • และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย


สิ่งที่ทางผู้สมัครโครงการจะได้รับ

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวม 3 สัปดาห์
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ลอนดอน)
 • รถรับส่งจากสนามบิน-ที่พัก-โรงเรียน
 • ที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • อำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ VISA (ไม่รวมค่าทำ VISA)
 • ประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร


ตารางเรียนและกิจกรรมสำหรับคอร์ส "วัยรุ่นมีของ Study Abroad" เดือนตุลาคม 2562หากสมัครวันนี้ - 15 กรกฎาคมจ่ายเพียงแค่ 159,000 บาท (3-18 years) และ 189,000 บาท (19-24 years) เท่านั้น!


โปรโมชั่นสำหรับน้องๆที่สมัครเข้ามาเป็นกลุ่ม!โปรโมชั่นวันนี้ !
Tickets

No Tickets Available

401d655005cb3c5057116548a0a0b1e241da28e1
Organized by
Million Creation