222222

eArena Academy 'หมาโง่ชวนโม้คอนเท้นต์'

eArena Academy ขอนำเสนอ คลาสพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์ โดย Content Creator คุณกวิน เจ้าของเพจ นวล หมาหน้าโง่ที่โด่งดังทั่วโลกออนไลน์

"เราจะสร้างเอกลักษณ์ และเรื่องราวให้กับคอนเท้นท์ได้อย่างไร"

คลาสนี้เหมาะสำหรับ

1. Content Creator ผู้ต้องการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพคอนเท้นต์ของตนเอง

2. Content Creator หน้าใหม่ (เพิ่งเริ่มต้น)

3. ผู้สนใจอาชีพ Content Creator

4. ผู้สนใจการทำคอนเทนต์ การเล่าเรื่องราว นำเสนอสื่อต่างๆ


ผู้สนใจสามารถ เข้าร่วมได้ฟรี !!
#eArena #นวล #nual #nualthedog

View Tickets
Date
16 Jun 2019 at 13:00 - 18:00
Add to Calendar
Location
Thailand E-Sports Arena ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

Screen shot 2018 10 09 at 6.01.41 pm
Thailand eSports Arena

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Screen shot 2018 10 09 at 6.01.41 pm

Thailand eSports Arena

Having trouble purchasing ticket? View Help Center