Education

แฟรนไชส์ยอดฮิต ธุรกิจติดตลาด - 11 July 2019

309abce3a3d0d9e9b0cf4e28fb408fd4bfe3ea5e
แฟรนไชส์ยอดฮิต ธุรกิจติดตลาด - 11 July 2019


โดย คุณวรวุฒิ อุ่นใจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)


และ คุณวิลาวรรณ ฤกษ์เกรียงไกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ออฟฟิศเมท


วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น.
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)  


เนื้อหาบรรยาย

1. เปิดมุมมองการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ชี้แนะรูปแบบ และแนวทางการทำธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์

2. แนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ Office Mate PLUS


งานสัมมนา Workshop นี้เหมาะสำหรับ

กลุ่มลูกค้าที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ OfficeMate PLUS

ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

พบกับสัมมนาอื่นๆ ในเดือนกรกฎาคมได้ ที่นี่


Tickets

No Tickets Available

4459eac34570ab9264750655a7558e393288b453
Organized by
MADSPACE by KBank