Education

เว็บไซต์ติดหน้าแรกง่ายๆ ด้วยเทคนิคการทำ SEO - 19 July 2019

983c56458668e819cdb9500f64606409a087ee1d
เว็บไซต์ติดหน้าแรกง่ายๆ ด้วยเทคนิคการทำ SEO - 19 July 2019


โดย คุณภาวัติ พุฒิดาวัฒน์
Managing Director of AT Creative Solution Co.,Ltd.


วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น.
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)  


เนื้อหาบรรยาย

1. สรุปการทำ SEO ในธุรกิจ eCommerce 
2. การตรวจสอบคุณภาพ SEO ในเว็บไซต์ของเรา 
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นอันดับ SEO (Update 2019) 
4. Backlinks (การมีลิงค์จากเว็บภายนอกลิงค์เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา)
5. แนวทางในการทำ SEO ด้วยตัวคุณเอง

งานสัมมนา Workshop นี้เหมาะสำหรับ

( ระดับ Basic )
1. SME ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเอง 
2. SME ธุรกิจสินค้าหรือบริการที่มีเว็บไซต์ และต้องการสร้างการรับรู้หรือสร้างยอดขายบนออนไลน์ 
3. SME ที่สนใจเรียนรู้การทำการตลาดบนเว็บไซต์อย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

พบกับสัมมนาอื่นๆ ในเดือนกรกฎาคมได้ ที่นี่


Tickets

No Tickets Available

Ec93657fb11fabe2dda1a227653eee1e370acce5
Organized by
MADSPACE by KBank