Education

เจาะลึกเทคนิคบริหารธุรกิจ ด้วยระบบตัวแทนขายสินค้าออนไลน์ - 20 July 2019

8e2de48a317919af3c586a0da59e312c5ae16e8c
เจาะลึกเทคนิคบริหารธุรกิจ ด้วยระบบตัวแทนขายสินค้าออนไลน์ - 20 July 2019


โดย คุณภาวัติ พุฒิดาวัฒน์
Managing Director of AT Creative Solution


และ คุณปวรวัฏฐ์ ขุนสะอาดศรี
ที่ปรึกษาแบรนด์และระบบตัวแทนจำหน่าย


วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:00 - 15:00 น.
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)  


เนื้อหาบรรยาย

1. สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะเริ่มทำระบบตัวแทน
2. คอนเซ็ปต์การวางระบบตัวแทนให้ประสบความสำเร็จ
3. บอกเล่า Case Study ที่เกิดขึ้น
4. การทำการตลาดในธุรกิจตัวแทน
6. เทคนิคการควบคุมดูแลการทำงานตัวแทนจำหน่าย
5. อธิบายรูปแบบตัวแทน
4. โมเดลที่นิยมใช้ในธุรกิจปัจจุบัน
7. ตัวช่วยในการสร้างยอดขายให้แก่ตัวแทน เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน 

งานสัมมนา Workshop นี้เหมาะสำหรับ

( ระดับ Intermediate )
1. SME ที่มองหาแนวทางการบริหารธุรกิจในรูปแบบตัวแทนจำหน่าย
2. SME ที่มีความสนใจศึกษาเครื่องมือในการบริหารตัวแทน หรือระบบในการควบคุมการทำงานของตัวแทนในสายงาน

ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

พบกับสัมมนาอื่นๆ ในเดือนกรกฎาคมได้ ที่นี่


Tickets

No Tickets Available

B0d83e501bdb97a8914eb5eb0e66eda19bb40135
Organized by
MADSPACE by KBank