ชุมชนแห่งการฟัง 6 ก.ค. - "The Culture Code - ถอดรหัสทีมประสิทธิผลสูง" (Charity Event)

Aace361dbfe73333a743e00c8433265df3a39a5a
ชุมชนแห่งการฟัง 6 ก.ค. - "The Culture Code - ถอดรหัสทีมประสิทธิผลสูง" (Charity Event)
เมื่อทีมที่มีประสิทธิผลสูง เป็นมากกว่าการรวมตัวกันของคนเก่ง

หากคุณเป็นผู้บริหาร หรือผู้นำทีม เคยเจอปัญหาเหล่านี้บ้างมั้ย

• จ้างคนเก่งเข้ามา แต่กลับทำงานร่วมกันได้ไม่ดีอย่างที่หวังไว้

• ทีมตั้งใจทำงานอยู่ดีๆ แต่คนๆเดียวกลับทำให้ทีมทั้งหมดไฟมอดไปได้

• สภาวะการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทีมขาดกำลังใจ ทำงานกันไปวันๆ

.

เหตุการณ์เหล่านี้บ่งบอกว่า องค์กรของคุณกำลังต้องการ “ระบบการทำงานแบบใหม่” จึงจะนำพาทีมไปต่อได้

.

ชวนคุณมาร่วมเรียนรู้เคล็ดลับการสร้างทีมงานประสิทธิผลสูง ขององค์กรระดับโลกอย่าง Google Pixar Zappos และ Navy SEAL ซึ่งจะช่วยพลิกฟื้นทีมและองค์กรของคุณ ไปสู่ความร่วมมือในระดับที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

.

พบกันใน ชุมชนแห่งการฟัง - “The Culture Code - ถอดรหัสทีมประสิทธิผลสูง" เพราะทีมที่มีประสิทธิผลสูง เป็นมากกว่าการรวมตัวกันของคนเก่ง 


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ขับเคลื่อนและเติบโตด้วยคนเก่งที่ทำงานร่วมกันได้ดี

2. การหล่อหลอมผู้คนไปในจุดหมายเดียวกัน ผู้คนมี Engagement และมีแรงบันดาลใจในการทำงาน

3. การเพิ่มความสุขในองค์กร ทีมงานเชื่อมโยงสนิทสนมกันอย่างอบอุ่นมั่นคงเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน


เนื้อหาในคอร์ส 09.30-12.30

1. Bad Apple Experiment อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ทีมพัง

2. Team Checkup การวัดสุขภาวะของทีม 

3. Team Culture วัฒนธรรมทีม ที่จะสร้างประสิทธิผลสูงสุด

4. The Culture Code ถอดรหัส ทีมประสิทธิผลสูง


กำหนดการ

จัดวันเสาร์ ที่ 6 ก.ค. 62  

เริ่มกิจกรรม 09.30-12.30 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00

สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ สาทร (มีที่จอดรถฟรี ใกล้ BTS, MRT)

นำกิจกรรมโดย เรือรบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง

รับจำกัดเพียง 20 ท่าน

กิจกรรมเพื่อการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปจัดพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ "Deep Communication" มอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลทั่วประเทศ

ร่วมทำบุญ ที่นั่งละ 500 บาท (รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)


นี่คือ Mini Workshop ที่ผมกลั่นกรองจากศาสตร์จิตวิทยา และประสบการณ์ทำงานในฐานะผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กร ที่จะทำให้คุณสร้างวัฒนธรรมของทีมที่มีประสิทธิผลสูงได้ด้วยองค์ความรู้ระดับโลก มาเจอกันให้ได้นะครับ

.

ไว้เจอกันนะครับ

เรือรบ
CEO & Founder 
Learning Hub Thailand


ที่มาของกิจกรรม "ชุมชนแห่งการฟัง"

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 โดยเรือรบ เชิญคนที่สนใจมาพบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการฟังให้มีมากขึ้นในชีวิต ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มแบบ “ไดอะล็อก” มีสมาชิกที่เคยมาเข้าร่วมแล้ว มากกว่า 1,000 คน 

ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ใส่ใจ ไม่ด่วนตัดสิน เลิกก้มหน้าหาจอ แต่กลับมาหันหน้าเข้าหากัน รับฟังเรื่องราวความเป็นไปของกันและกัน ก่อกำเนิดมิตรภาพใหม่ๆ และสร้างสังคมแห่งสันติสุข 


ประโยชน์ที่ได้จากการฝึก "ไดอะล็อก"

1. ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เรารับฟังกันได้มากขึ้น หันหน้าเข้าหากันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบตัว

2. ฝึกการรับฟังเสียงภายในตนเอง เพื่อให้เราเข้าใจและไม่ละเลยตนเอง สามารถตกผลึกทางความคิด เกิดปัญญาปิ๊งแว้บ แก้ปัญหาที่ติดขัดของตัวเองได้

3. ฝึกห้อยแขวนคำตัดสิน เป็นการเจริญสติ ลดละอัตตาตัวตน ลดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน

4. ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนหลากหลาย ทำให้เกิดการพัฒนายกระดับจิตใจ และเข้าถึงปัญญาญาณระดับสูงร่วมกัน


หลักพื้นฐาน 3 ประการของ "ไดอะล็อก"

1. Deep Listening รับฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังเข้าไปถึงจิตใจ ความรู้สึก ความต้องการเบื้องลึก ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

2. Respect & Equality ให้ความเคารพ รับฟังกันอย่างเท่าเทียมในฐานะเพื่อนมนุษย์ ไ่ม่่แบ่งแยก อายุ เพศ วัย การศึกษา ศาสนา ยศตำแหน่ง หรือฐานะ 

3. Open Mind แบ่งปันด้วยหัวใจ เปิดใจต่อกัน รักษาความลับในวง แบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่จากองค์ความรู้ หรือต้องการแนะนำสั่งสอน

Tickets

No Tickets Available

5baa65dc8aa5ff69defb854938b5abd136ff8fa5
Organized by
Learning Hub Thailand