ตาย! ถ้าไม่ปรับตัว Forwarder ยุคใหม่สร้างกำไร และยอดขาย X10

Eb840cf839b221b1e816e2b1133ff73894e83dd3
ตาย! ถ้าไม่ปรับตัว Forwarder ยุคใหม่สร้างกำไร และยอดขาย X10

ตาย! ถ้าไม่ปรับตัว

ในยุค Digital ที่มีการเปลี่ยนเเปลงให้ทุกอย่างสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจขนส่งที่มีการแข่งขันสูงจึงต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอด
การสร้างกำไร และยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า 
พิเศษ! เฉพาะงาน Meet up นี้เท่านั้นที่มี Surprise ให้กับธุรกิจ Forwarder จึงไม่ควรพลาดงานนี้

ผู้เข้าร่วม Meet up
 จะได้รับเทคโนโลยีการขนส่งที่ให้การส่งสินค้าง่ายกว่าเดิมด้วย GIZTIX Application เพื่อให้เจ้าของธุรกิจ  Freight Forwarder สามารถเข้าใจและใช้งาน Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มกำไรและยอดขายให้ธุรกิจของท่าน


รายละเอียดเพิ่มเติม/Agenda คลิก

Tickets

* This event requires attendees to be at least 22 years old.

No Tickets Available

73f13b4b43fd353f31784f502cb494e0c56b6362
Organized by
Giztix Co., Ltd