Education

DIP สัมมนาสัญจร: การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด จังหวัดเชียงใหม่

22 Jul 2019 at 09:00 - 16:30
โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
📢กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก กำหนดจัดสัมมนาสัญจรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด ดังนี้

⭕️วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2562 จ.เชียงใหม่ คลิกเพื่อลงทะเบียน

📍ลงทะเบียนได้จนถึง15 ก.ค. 2562


Tickets

No Tickets Available

Logo branding 02
Organized by
idgthailand