Education

DIP สัมมนาสัญจร: การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด จังหวัดเชียงใหม่

9c14ca6cb0258c9561a27b35e3cba7a3beca8ff2
DIP สัมมนาสัญจร: การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด จังหวัดเชียงใหม่
📢กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก กำหนดจัดสัมมนาสัญจรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด ดังนี้

⭕️วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2562 จ.เชียงใหม่ คลิกเพื่อลงทะเบียน

📍ลงทะเบียนได้จนถึง15 ก.ค. 2562


Tickets

No Tickets Available

91496c72904361387b5ec963afaaf92c54cd3b07
Organized by
idgthailand