2. %e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88 851x400px

THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

"ผู้นำยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด แต่เป็นคนที่สามารถสร้างผู้นำรอบๆตัวได้"

ในยุคดิจิทัล การที่คนในองค์กรเดินตามคนๆเดียว อาจช้าจนไม่ทันการ หากวันนี้คุณเป็นผู้นำที่ต้องการพาทีมไปข้างหน้า อาจถึงเวลาที่ต้องอัพเดทมุมมองและปรับวิธีทำงานในรูปแบบใหม่ ให้คนรอบๆตัว วิ่งเองได้เร็วกว่าคุณ....
.
ต่อไปนี้คือ 3 ความท้าทายสำคัญในยุคนี้ ที่ผู้นำทุกคนกำลังเผชิญอยู่
.
1. พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่งกว่ายุคใดๆ ซึ่งทำให้องค์กรที่ปรับตัวไม่ทัน จะถูกทิ้งไว้ด้านหลัง
.
2. เมื่อองค์กรต้องปรับตัวเร็วตาม กลับทำให้คนทำงานส่วนใหญ่รู้สึกกลัวและต่อต้าน ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ช้าและไม่ทันการ
.
3. ทีมงานมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากขึ้น เกิดความแตกต่างทางความคิดและสไตล์การทำงานกับคนรุ่นเดิม ทำให้มีความขัดแย้งในการทำงาน และมีอัตราการลาออกที่สูง
.
การช่วยให้ทีมงาน กลายเป็นผู้นำด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณมีทักษะของผู้นำยุคใหม่ครบ 3 ข้อ ได้แก่
.
1. Mindset มีทัศนคติที่เป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมได้
2. Performance รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้สูงสุด
3. Teamwork นำทีมให้ประสานงานกัน ด้วยทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
.
ซึ่งผมได้รวบรวมทักษะสำคัญทั้งหมดนี้ไว้ในหลักสูตร “THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่” 


สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะการเป็นผู้นำยุคใหม่
2. รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานให้ออกมาได้สูงสุด
3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ให้ประสานงานได้อย่างราบลืน
5. การสร้างวัฒนธรรมของทีม มีสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

1. ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร 
2. ผู้จัดการที่ต้องดูแลทีมงานที่หลากหลาย
3. ผู้ประกอบการ ที่มีทีมงานของตัวเอง

วิทยากร: “อ.เรือรบ” 

นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand 
ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง 
นักเขียน ผลงานหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง 6 เล่ม

กำหนดการ "THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่"

.
วันศุกร์ที่ 30 ส.ค. เวลา 09.00-17.00
สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ สาทร (มีที่จอดรถฟรี)
.
ราคา 4,900 บาท (รวมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมเบรก) 
.
พิเศษ ราคา Early Bird เหลือเพียง 3,900 บาท เมื่อสมัครภายใน 23 ส.ค.นี้
ราคา Group Price เมื่อสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น
.
รับจำกัดเพียง 20 ท่าน 
.
ติดต่อสอบถาม คุณต่าย 064 493 9445 หรือ Line @learninghub
.

Course Outline เนื้อหาการอบรม

• 5 Dysfunction of Team หลุมพรางของการเป็นผู้นำในองค์กรแบบเก่า
• Leadership Mindset ทัศนคติของผู้นำยุคใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจ
• Leadership Model โมเดลผู้นำยุคใหม่ ที่จะดึงคนก่งๆเข้ามาในองค์กร
• Leadership Style ทักษะการเป็นผู้นำ 4 แบบที่จะพัฒนาศักยภาพทีมงานได้สูงสุด
• The Culture Code หลักการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขวัญกำลังใจให้ทีม
• Team Collaboration ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับทีมที่มีหลายระดับ 
• Lead with Love การนำทีมด้วยความรัก 


รูปแบบการอบรม 

ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ Training แบบเดิม แต่เป็นการจัดอบรมเชิงกระบวนการ (Facilitation Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการตกผลึกและเปลี่ยนแปลงทัศนคติในตัวเอง (Self-Awareness) ด้วยกระบวนการที่ออกแบบจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวกและวิทยาศาสตร์สมอง (Positive Psychology & Neuroscience) ประกอบไปด้วย
.
- Storytelling และทฤษฎี 20%
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม 35%
- Facilitation Workshop และเกมส์ 45%

View Tickets
Date
30 Aug 2019 at 09:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
Learning Hub Thailand

Bangkok, Thailand

View Map

Organized by

New aw learinghub logo 01
Learning Hub Thailand
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
New aw learinghub logo 01

Learning Hub Thailand

Call

0644939445

Facebook

facebook.com/learninghubthailand/

Line

@learninghub

E-mail

admin@learninghubthailand.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center