4

Executives Communication: ทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุคใหม่

องค์กรในปัจจุบันกำลังเจอปัญหา คนเก่ง + คนเก่ง = ทีมห่วย นั่นเป็นเพราะอะไร ?

แม้ว่าจะจ้างคนเก่งค่าตัวแพงแค่ไหนก็ตาม แต่หากคนเก่งทำงานด้วยกันไม่ได้ ขัดแย้งกันเอง เมื่อความสัมพันธ์แย่ ผลงานก็ตกต่ำ คนลาออก สุดท้ายทีมแตกในที่สุด

.

ปัญหาเรื่องคนทั้งหมด ล้วนเกิดจาก"ความล้มเหลวในการสื่อสาร"

.

สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ความเร่งรีบและความมั่นใจจนเกินไป ทำให้ไม่รับฟังกัน เกิดอุปสรรคในการสื่อสารและทำงานร่วมกัน ดูได้จากคนในทีมไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ไม่อยากเสนอความเห็น ปกปิดปัญหา และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

.

ดังนั้น ผู้บริหารในยุคนี้จึงต้องเผชิญกับความท้าทาย ในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ดึงศักยภาพคนในทีมออกมา สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพสูงให้ได้

.

แล้วมีวิธีใดที่จะช่วยให้ คนเก่ง + คนเก่ง = ทีมชั้นเลิศ ?

.


หลักสูตร “Executive Communication: ทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ ”

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ มี Workshop และกิจกรรมหลากหลาย ที่จะเสริมให้ผู้บริหารได้ฝึกทักษะการฟังและการสื่อสารเพื่อบริหารคน (Listening & Communication Skill) ที่สำคัญทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่

.

1.การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ฟังให้ลึกไปกว่าคำพูดของคนตรงหน้า โดยไม่ด่วนตัดสิน เพื่อจะได้เข้าใจกันได้ลึกมากขึ้นและฟังจับประเด็นได้ดียิ่งขึ้น

.

2.การสื่อสารเพื่อสร้างทีม (Communication Model) เมื่อเข้าใจความแตกต่างของคน จะสื่อสารได้ตรงใจผู้ฟังมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังเชื่อถือและคล้อยตามได้ง่ายขึ้น

.
3.การประชุมอย่างเปิดใจ (Dialogue) เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและทุกคนได้มีส่วนร่วม เปิดใจแชร์และรับฟังกันอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ทีมได้ใช้ศักยภาพกันอย่างเต็มที่


หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

  1. ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการที่ต้องดูแลพนักงาน ประสานงานให้เกิดการทำงานเป็นทีม
  2. เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำในการบริหารคนและดูแลทีม
  3. คนทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นำให้กับตนเอง

  หมายเหตุ: คอร์สนี้ จัดมาแล้วมากกว่า 100 รุ่น กับองค์กรเอกชนและมหาชน โดยปกติจะจัดอบรมภายในองค์กรเท่านั้น แต่ในปีนี้ จะเปิดสำหรับบุคคลทั่วไป เพียงแค่ 4 รุ่นเท่านั้น 


  กำหนดการอบรม

  รุ่นที่ 15 วันศุกร์ที่ 20 ก.ย.62 (รับจำกัด 20 ท่าน)

  .

  สถานที่  Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ 
  ราคา 5,500 บาท ราคารวม อาหารกลางวัน  เอกสาร และอาหารเบรค 2 มื้อ ตลอดการอบรม
  .
  ราคา Early Bird เมื่อสมัครก่อนวันที่ 13 ก.ย. ลดเหลือ 4,500 บาท
  พิเศษ Group Price หากสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือท่านละ 4,000 บาทต่อท่าน

  อบรมโดย “เรือรบ”
  นาวาตรี จิณณ์ณัฎฐ์ พรหมนุรักษ์
  CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thaialnd
  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง
  นักเขียน ผลงานหนังสือด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเอง จำนวน 6 เล่ม

  เนื้อหาการอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.

   Communication Breakdown  สาเหตุของความล้มเหลวในการสื่อสาร
   Auto Pilot                              โหมดอัตโนมัติที่สร้างอุปสรรคในการฟัง
   Deep Listening                     ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
   Trap of Listening                  หลุมพรางของการฟัง 
   Dialogue in Action               กระบวนการสุนทรียสนทนา เพื่อการสร้างทีม
   Communication Model      ฝึกทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ


   เสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรม


   “ทรายเรียนจบปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านการสื่อสาร มาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา แต่ทักษะที่คิดว่าตัวเองต้องพัฒนามากที่สุดคือทักษะการฟัง

   ดังนั้นจึงไปใฝ่หาที่เรียนมาหลายที่มากแต่ไม่เคยเจอหลักสูตรที่โดนใจจริงๆ จนกระทั่งมาเจอหลักสูตรของ คุณเรือรบ จริงๆมาเรียนเพราะอยากได้เทคนิคดีๆไปสอน แต่พอมาเรียนแล้วได้อะไรมากกว่าที่คิดมากมาย ได้เข้าใจตัวเองแบบที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน

   แต่ที่สำคัญที่สุดได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาการสื่อสารกับคนในครอบครัว การเข้าเรียนเพียง 1 วันกับ อ.เรือรบ เปลี่ยนชีวิตทรายที่เหลือทั้งชีวิตจริงๆค่ะ ประทับใจมากค่ะ”

   รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
   คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

   “สิ่งที่ผมชอบมากคือ เรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้ง แม้จะเคยคิดว่าตัวเองฝึกฟังมาบ้างแล้ว หากยังฟังอย่างผิวเผินฟังแล้วหมกมุ่นกับความคิดของตัวเองเป็นหลัก ยังไม่เปิดพื้นที่ในใจให้กับเสียงหรือเรื่องเล่าของคนอื่น

   ผมเป็นคนจริงจังมากเกินไป ถ้าฟังแล้วได้ไม่ดี มักตำหนิตัวเองบ่อยครั้ง อ.เรือรบบอกว่า ไดอะล็อคนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการมีสาระ เป็นเรื่องของการที่เรามาไร้สาระ

   ผมติดใจประโยคนี้มาก มันเปิดพื้นที่ให้ผมได้เล่นกับคำพูด เรื่องราวของคนที่กำลังพูด มันเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองในการฝึกฝนได้อย่างไม่ตำหนิตัวเอง เพิ่งมาเจอประโยคนี้ในคอร์สนี้ครับ มันชวนให้สนุกกับไดอะล็อคได้มากขึ้น”

   นพ. กิตติ วงศ์ทันตกร
   แพทย์ประจำโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง

   “วันแรกที่ได้สัมผัส Dialogue มันเรียบง่าย มีเสน่ห์และน่าสนใจมาก แต่ละคนแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัว มีทั้งเรื่องราวทั่วๆไป เรื่องแปลก ตลก ซาบซึ้งใจ เครียด อบอุ่น อะไรมากมาย ได้เห็นตัวเองและเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวคนอื่นชัดเจนขึ้น

   แปลกที่การล้อมวงพูดคุยกันในเวลา 2 ชั่วโมง ทำให้คนละวางอัตตาลง และสร้างคุณค่ามากมายให้เกิดขึ้นในวงสนทนา

   สิ่งที่ได้กับตัวเองคือ มีความกล้าที่จะแบ่งปันตัวเองมากขึ้น รู้สึกอิสระที่จะพูดคุยและรับฟังโดยไม่ตัดสินไปก่อน ทำให้เกิดความสุขใจและประสิทธิภาพในความสัมพันธ์ และยังช่วยจุดประกายความหวังที่จะสร้างองค์กรแห่งความสุขของตนเองด้วยค่ะ”

   ธันยาลักษณ์ สืบไทยพานิช
   Managing Director, Fit’n Firm Sports Club จ.ชลบุรี

   “นับจากวันแรกที่ก้าวเข้าไปวงไดอะล็อค เราสัมผัสถึงความอบอุ่นกันเอง บรรยากาศสบายๆ กติกาต่างๆที่วงจัดสรรขึ้นเพื่อฝึกการฟังของผู้เข้าร่วมวงไดอะล็อคไม่ได้เป็นอุปสรรค หรือเป็นกรอบความคิดของคนในวงเลย

   บางครั้งการสนทนานำจากเรื่องหนึ่ง ไปสู่เรื่องหนึ่งอย่างฉับไว คนในวงที่หลากหลายอาชีพและวัย ทำให้การฝึกเข้มข้น ภายในวงเราค้นพบความเป็นมนุษย์ในหลากหลายมิติ มีทั้งเอื้อเฟื้อ, อีโก้, โทษตัวเอง, มีน้ำใจ. ฯลฯ และนั่นแหละคือการฝึก

   ทุกวันๆเราก็ใช้ชีวิตท่ามกลางความเป็นมนุษย์เหล่านั้น ซึ่งจะทำให้เราได้พบแก่นของการใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ผู้อื่น

   วรางคณา สุสาขา
   Human Resource Manager Food Project (SIAM) CO.,LTD.

   View Tickets
   Date
   20 September 2019 at 09:00 - 17:00
   Add to Calendar
   Location
   Learning Hub Thailand, Bangkok, Thailand
   View Map

   Organized by

   New aw learinghub logo 01
   Learning Hub Thailand
   Visit Website
   Want to know more about this event?
   Contact the Organizer

   Tickets

   Early Bird

   ราคาพิเศษ เมื่อสมัครภายในวันที่ 13 ก.ย.62

   ฿4,500.00
   Available until 13 Sep 2019 17:00
   General Ticket
   ฿5,500.00
   Available until 17 Sep 2019 17:00
   Group Price

   ราคาพิเศษเมื่อสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป

   ฿4,000.00
   Available until 17 Sep 2019 17:00

   *Some fees may be applied

   Accepted payments
   Visa icon Master icon
   • Bank Transfer

   Want to know more about this event?

   Please contact the organizer for more information.
   New aw learinghub logo 01

   Learning Hub Thailand

   Call

   0644939445

   Facebook

   facebook.com/learninghubthailand/

   Line

   @learninghub

   E-mail

   admin@learninghubthailand.com

   Having trouble purchasing ticket? View Help Center