Biz talk franchise taroto cover %282%29

FREE : Business Talk with TAROTO

สนใจจะลงทุนในระบบแฟรนไชส์ ทำไงดี ?

ตอบรับกระแสคนรักสุขภาพ 2019 กับ

TAROTO ทาโรโตะ Taiwanese Healthy Dessert
ขนมหวานไต้หวัน แนวใหม่ อร่อยชื่นใจหวานน้อย

TAROTO ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทุนในระบบแฟรนไชส์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงาน “Business Talk with TAROTO”


ซึ่งท่านจะได้เยี่ยมชมร้านต้นแบบ ชิมสินค้า และพูดคุยปรึกษาเรื่องธุรกิจในหัวข้อ ต่อไปนี้

1. ความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์
– ธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไร
– ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก่อนซื้อแฟรนไชส์
– ข้อได้เปรียบของการเข้าร่วมลงทุนในระบบแฟรนไชส์


2. การวิเคราะห์และเลือกทำเล
– ทำเลแบบไหน คือ ทำเลทอง
– สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเช่าที่
– กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับเจ้าของพื้นที่


3. การประเมินความพร้อมและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องทราบก่อนลงทุน
– สิ่งที่แฟรนไชส์ซอร์ต้องมีและแฟรนไชส์ซีควรได้…มีอะไรบ้าง?
– โครงสร้างการบริหารงาน
– สถานะการเงิน
– อัตรากำไรในธุรกิจ
– สิทธิ์ต่างๆ ของแฟรนไชส์ซี ฯลฯ

————————————————————————

สนใจเข้าร่วมงาน สามารถเลือกรอบเวลาที่สะดวกและลงทะเบียนได้ที่ แบบฟอร์มลงทะเบียน หรือเบอร์ 083-189-2019 คุณผึ้ง

สมัครรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก…TAROTO FRANCHISE 


View Tickets
Date
09 August 2019 at 10:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
Central Pinklao, แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

Final taroto logo 2019 png
TAROTO

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.

Having trouble purchasing ticket? View Help Center