Education

FREE : Business Talk with TAROTO

Bbb44f43758a14a5fd2b4d710eff894eb42c78bd
FREE : Business Talk with TAROTO

สนใจจะลงทุนในระบบแฟรนไชส์ ทำไงดี ?

ตอบรับกระแสคนรักสุขภาพ 2019 กับ

TAROTO ทาโรโตะ Taiwanese Healthy Dessert
ขนมหวานไต้หวัน แนวใหม่ อร่อยชื่นใจหวานน้อย

TAROTO ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทุนในระบบแฟรนไชส์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงาน “Business Talk with TAROTO”


ซึ่งท่านจะได้เยี่ยมชมร้านต้นแบบ ชิมสินค้า และพูดคุยปรึกษาเรื่องธุรกิจในหัวข้อ ต่อไปนี้

1. ความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์
– ธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไร
– ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก่อนซื้อแฟรนไชส์
– ข้อได้เปรียบของการเข้าร่วมลงทุนในระบบแฟรนไชส์


2. การวิเคราะห์และเลือกทำเล
– ทำเลแบบไหน คือ ทำเลทอง
– สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเช่าที่
– กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับเจ้าของพื้นที่


3. การประเมินความพร้อมและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องทราบก่อนลงทุน
– สิ่งที่แฟรนไชส์ซอร์ต้องมีและแฟรนไชส์ซีควรได้…มีอะไรบ้าง?
– โครงสร้างการบริหารงาน
– สถานะการเงิน
– อัตรากำไรในธุรกิจ
– สิทธิ์ต่างๆ ของแฟรนไชส์ซี ฯลฯ

————————————————————————

สนใจเข้าร่วมงาน สามารถเลือกรอบเวลาที่สะดวกและลงทะเบียนได้ที่ แบบฟอร์มลงทะเบียน หรือเบอร์ 083-189-2019 คุณผึ้ง

สมัครรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก…TAROTO FRANCHISE 


Tickets

No Tickets Available

584d13fa248321df1bc09a547304b58582c9685d
Organized by
TAROTO