Screen shot 2559 06 21 at 4.30.01 pm
Talk Show ที่รวมตัวของสุดยอดนักการตลาดชื่อดังของไทย            ในยุค SME 4.0 จะเป็นการเสียเปรียบในเชิงของการแข่งขัน ถ้าใครไม่รู้จักที่จะเริ่มทำความเข้าใจว่า จะปรับตัวกิจการหรือสินค้าอย่างไร แม้กระทั่งจะทา ตัวอย่าง

อย่างไรให้มีคุณค่า หรือ ขายตัวเองอย่างไรให้มีคนจ้าง หรือ คนซื้อ ย่อมจะเสียเปรียบประเทศอื่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความรู้ด้าน การออกแบบ Design การสร้างแบรนด์ Brandingการทำการตลาด Markeing และทีสำคัญคือ นวัติกรรม Innovation ซึ่งเป็นความรู้ที่ยังขาดอย่างมากในธุรกิจประเภท SME จึงเกิดงาน Talkshow DBMI ในครั้งนี้คุณไอซ์ ธีรศานต์

คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรรมการผู้จัดการ JM Cruicine อาหารความคิดสร้างสรรค์ต้นตำหรับเพชรบุรี

กรรมการผู้จัดการ SodA-PrinTinG.comคุณป้อม ภาวุฒิ

MD TARAD DOT COM CO., LTD

VP Thai E-Commerce Association


โค้ชเดี่ยว ธรรมศักดิ์


CMO People Media Group

Marketing Consultant

Marketing Coach
อาจารย์ โจ้ พีรวงศ์

 ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร ด้านกลยุทธ์ การตลาดและการสร้างแบรนด์

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร ด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์


คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม

 ผู้จัดการแผนกนวัตรกรรม กลุ่มธุรกิจซีพีออลล์Tickets

บัตรเข้าชม "DBMI Talk Show" จุดประกายความคิด ทางด่วนสู่ความสำเร็จSMEs
Free
Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

People Media Group


Need Help?

Visit Help Center