Education

DIY Portfolio : สร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง

Poster placeholder
DIY Portfolio : สร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง

DIY Portfolio
สร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง

สัมมนาการลงทุนเชิงลึก เพื่อบันดาลสมอง บันดาลมือให้ท่านสามารถเป็น "ที่ปรึกษาการลงทุน" ให้กับ "ตนเอง" ได้ครบทั้งกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนจนถึงวันบรรลุเป้าหมาย


วันที่ 1 : มองแยกส่วน (Seperation)

เข้าใจทรัพย์สิน เข้าใจกองทุนรวมแต่ละประเภทอย่างถ่องแท้ สามารถตั้งความคาดหวังที่สมเหตุสมผลเพื่อใช้วางแผนการลงทุน เข้าใจสถานการณ์ว่าทรัพย์สินใดเหมาะสมกับสถานการณ์ใดดีเมื่อไร แย่เมื่อไร เจ็บสุดแค่ไหน ดีสุดเป็นอย่างไร เลือกแบบไหน กองอะไร ปูพื้นฐานสู่การสร้างพอร์ตแบบหลายสินทรัพย์ (Global Multi-Asset Portfolio) ครอบคลุมสินทรัพย์ลงทุนตั้งแต่ ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก ทั้งใน และ ต่างประเทศ

วันที่ 2 : มองภาพรวม (Integration)

ออกแบบกลยุทธ์การลงทุน ดึงทรัพย์สินที่หลากหลาย มาใช้ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างพอร์ตระยะยาว (Strategic Asset Allocation) การปรับพอร์ตระยะสั้น (Tactical Asset Allocation และ Core & Satellite Strategy) แนวคิดและตัวอย่างการปรับพอร์ตแบบ Contrarian และ Trend  Following เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าควรเข้าลงทุนเมื่อใด ปรับพอร์ตเมื่อใด ต่อด้วยกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง และปิดท้ายด้วยกระบวนการติดตามและวัดผลพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบ

พร้อม Workshop + ไฟล์ประกอบที่จำเป็น สำหรับใช้วางแผนการลงทุนให้ตนเอง
และ Community หลังเรียนเพื่อใช้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่อง


เกี่ยวกับการสัมมนา

 • วันเรียน : เสาร์-อาทิตย์ 13-14 สิงหาคม 2559
 • เวลาเรียน : 8.30 - 17.30 (เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 8.00)
 • สถานที่เรียน : โรงแรม ฮิบ ถ.รัชดาภิเษก ใกล้สถานี MRT ห้วยขวาง (ทางออกที่ 3)
 • ค่าสัมมนา : 4,000 บาท ราคานี้รวม
  • อาหารว่าง อาหารกลางวัน
  • เอกสารประกอบการเรียน พร้อมไฟล์ Slide สำหรับใช้ทบทวน
  • ไฟล์ Excel ช่วยวางแผนและติดตามการลงทุนเป็นพอร์ต
  • สิทธิ์ในการเข้าเป็นสมาชิก Community ในรูปแบบ Facebook Secret Group เพื่อเป็นช่องทางในการปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตัดสินใจเพื่อลงทุนเป็นพอร์ตแบบ Global Multi-Asset Portfolio ในภาคปฏิบัติ

หลักสูตรนี้ไม่เหมาะกับใคร

 1. ผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องการลงทุนมาก่อน เนื้อหาจะค่อนข้างหนัก และอาจจะเร็วเกินไปที่จะมาเรียน
 2. ผู้ที่ตั้งใจจะลงทุนในหุ้นรายตัวด้วยตัวเองเป็นหลัก เพราะหลักสูตรนี้เน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเท่านั้น
 3. ผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยในการลงทุนระยะยาวมากกว่า 15% ต่อปีขึ้นไป เนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตรนี้ไม่สามารถพาไปถึงได้
 4. ผู้ที่ต้องการเพียงปลุกพลัง สร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน เพราะหลักสูตรนี้เน้นลงรายละเอียดถึงวิธีการ มากกว่าการปลุกใจ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 1. ผู้มีความรู้การเงินพื้นฐานที่ดีพอสมควร ควรผ่านหลักสูตรการเงินพื้นฐานเช่น Financial Foundation, Money Fitness, Money Literacy หรือศึกษาด้วยตัวเองผ่านวีดีโอใน A-Academy และ/หรือ สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคลมาก่อน
 2. ผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุนพอสมควร อย่างน้อยควรเคยลงทุนในกองทุนรวมมาแล้ว เนื้อหาของหลักสูตรจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีเงินก้อน และต้องการความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเชิงลึก
 3. ผู้ที่ต้องการจะเป็น Investment Adviser ให้กับตนเอง หรือต้องการพัฒนาตนเองเป็น Investment Adviser เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพด้านแนะนำการลงทุนส่วนบุคคล

"เชิญมาเรียนรู้ด้วยกัน เพื่อให้เราสามารถพึ่งตนเองในการลงทุนได้อย่างยั่งยืนนะครับ"

Tickets

No Tickets Available

107253e183d86b50ab93d5cdd9e34502d23d78d3
Organized by
A-Academy