Education

เปิดกลยุทธ์สร้างแบรนด์ สินค้าไลฟ์สไตล์มือใหม่อย่างไรให้ปัง - 2 Aug 2019

Cfda27b2ed3e6a9b7518216b7349d91e611560d5
เปิดกลยุทธ์สร้างแบรนด์ สินค้าไลฟ์สไตล์มือใหม่อย่างไรให้ปัง - 2 Aug 2019โดย คุณปนัสพร นพศรี
Managing Director & Founder, Pam Plus Plus

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 - 15:00 น.
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)  


เนื้อหาบรรยาย

1. การวิเคราะห์ตลาดเพื่อวางกลยุทธ์และสร้างจุดยืนในตลาด
2. คิด สร้าง และออกแบบภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์สินค้า
3. การทำประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
4. การติดตามผลและวิเคราะห์ผลตอบรับ

งานสัมมนา Workshop นี้เหมาะสำหรับ

(Basic)
บุคคลธรรมดา หรือ SME ที่ทำธุรกิจขายสินค้าไลฟ์สไตล์ เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ที่เป็นแบรนด์ของตนเอง หรือเป็นแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศ  สนใจสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดและยั่งยืน

ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

พบกับสัมมนาอื่นๆ ในเดือนสิงหาคมได้ ที่นี่

Tickets

No Tickets Available

Bc8d926851812dec219f7dd28131fca691824602
Organized by
MADSPACE by KBank