Education

ปรับกลยุทธ์ออนไลน์ จากการวิเคราะห์แคมเปญบน Google - 9 Aug 2019โดย
 คุณตวงพร สุเนต์ตา
ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด และผู้อำนวยการโครงการ บริษัท พลัสเวนเจอร์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 - 15:00 น.
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)
 
 

เนื้อหาบรรยาย

1. รู้จักแพลตฟอร์ม Autodigi ช่วยให้ธุรกิจเห็นข้อมูลและผลลัพธ์การตลาดออนไลน์ที่ถูกต้อง
2. การสร้างปุ่ม Widget บนหน้าเว็บไซต์เพื่อสร้างโอกาสให้ลูกค้าใกล้ชิดกับผู้ขาย
3. เข้าใจรูปแบบการเชื่อมรายงานเข้ากับ Google Accout และวิเคราะห์แคมเปญ


งานสัมมนา Workshop นี้เหมาะสำหรับ

Intermediate
ผู้ที่มีเว็บไซต์เและต้องการทำแคมเปญโฆษณาผ่าน Google ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

พบกับสัมมนาอื่นๆ ในเดือนสิงหาคมได้ ที่นี่

KSME, KOS, Kbank

Tickets

No Tickets Available

Logo mad space
Organized by
MADSPACE by KBank