Education

วิธีการเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม สำหรับธุรกิจออนไลน์ - 25 Aug 2019

5f02bcf9c1666695537cc7d54c12f99d29409a4b
วิธีการเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม สำหรับธุรกิจออนไลน์ - 25 Aug 2019


โดย
 คุณธรรศภาคย์  เลิศเศวตพงศ์
นักออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ บริษัท ทริค ออฟ เดอะ เทรด จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น.
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)  

เนื้อหาบรรยาย

1. เข้าใจโครงสร้างที่มาของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์
2. การปรับพอร์ตสินค้าเพื่อเติบโตอย่างมีกำไร
3. การตั้งราคาเพิ่มการขายให้มากขึ้น ได้กำไรสูงขึ้น
4. ความแตกต่างและเทคนิคของการใช้ส่วนลดกับการทำ promotion สำหรับ online

งานสัมมนา Workshop นี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ ทุกประเภท

ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

พบกับสัมมนาอื่นๆ ในเดือนสิงหาคมได้ ที่นี่

Tickets

No Tickets Available

C4a4bd498a3e0cbe05d4d6fa608c7cd8a9fd61bb
Organized by
MADSPACE by KBank