Education

เครื่องมือการวัดผลการตลาดออนไลน์ Autodigi - 24 Aug 2019

39b7a085142fd1b74cebd462c21c77a22faf984c
เครื่องมือการวัดผลการตลาดออนไลน์ Autodigi - 24 Aug 2019โดย คุณตวงพร สุเนต์ตา
บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด และผู้อำนวยการโครงการ บริษัท พลัสเวนเจอร์ จำกัด

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 - 15:00 น.

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)
 
 

เนื้อหาบรรยาย

1. Platform ที่เชื่อมรายงาน Google
2. การสร้างปุ่ม Widget บนหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าใกล้ชิดกับผู้ขาย
3. สอนวิธีการใช้งาน และวิเคราะห์แคมเปญ


งานสัมมนา Workshop นี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่มีเว็บไซต์เและต้องการทำแคมเปญโฆษณาผ่าน Google ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

พบกับสัมมนาอื่นๆ ในเดือนสิงหาคมได้ ที่นี่

Tickets

No Tickets Available

Ceec35ce8f4cac3b884b11a59bcb19bdab61686a
Organized by
MADSPACE by KBank