Education

แฟรนไชส์ยอดฮิต ธุรกิจติดตลาด - 16 Aug 2019


โดย คุณเวธัส  เอกพิศาลกิจ, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,
บมจ.ซีพี ออลล์คุณจุลพงษ์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,
บจก.เคพีเอ็น มิวสิค และ คุณสุรชัย ชาญอนุเดช, 
CEO บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น.
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)  

เนื้อหาบรรยาย

1. เปิดมุมมองการทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้ลูกค้าทราบว่าคืออะไร ชี้แนะรูปแบบ และ แนวทางการทำธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์
2.แนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ Bellinee's Bake and Brew, KPN Music และSanta Fe Steak


งานสัมมนา Workshop นี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ Bellinee's Bake and Brew, KPN Music และSanta Fe Steak

ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

พบกับสัมมนาอื่นๆ ในเดือนสิงหาคมได้ ที่นี่

KSME, KOS, Kbank

Tickets

No Tickets Available

Logo mad space
Organized by
MADSPACE by KBank