โค้ดชิวๆ : Contributing to Open Source 101

Cover
โค้ดชิว ๆ Contributing to Opensource 101
รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 - 21:00 น.
หัวข้อ
1. ส่งโค้ดเข้าร่วมโปรเจคโอเพ่นซอร์สใหญ่ ๆ ไม่ยากอย่างที่คิด โดย ศุภเสฏฐ์  ชูชัยศรี (ปิง)
    บอกเล่าขั้นตอนทั่วไปในการส่งโค้ดเข้าร่วมโปรเจค StrongLoop LoopBack และโปรเจคโอเพ่นซอร์สต่าง ๆ
2. การสร้างและดูแลโอเพ่นซอร์สโปรเจค เมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก โดย ธีระพล วัธนเวคิน (เอ)
    - บอกเล่าประสบการณ์การสร้าง GoRequest โอเพ่นซอร์ส HTTPClient สำหรับภาษา Go 

สถานที่
อาคาร Evergreen Place ชั้น 2 ถนนพญาไท

กำหนดการ


18:30-19:00 น.ลงทะเบียน
19:00-19:45 น.

ส่งโค้ดเข้าร่วมโปรเจคโอเพ่นซอร์สใหญ่ ๆ ไม่ยากอย่างที่คิด

โดย ศุภเสฏฐ์  ชูชัยศรี (ปิง)

19:45-20:30 น.

การสร้างและดูแลโอเพ่นซอร์สโปรเจค เมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก

โดย ธีระพล วัธนเวคิน (เอ)

20:30-21:00 น.Networking

Tickets

Do you have promotional code?
General Admission
Free
Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Contest   programmer logo   eventpop

Thai Programmer Association

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย


Need Help?

Visit Help Center