Education

TheArtcher on Stage (AOS)

61de5241d97afaee769a74a7f4ecdbbc7771df49
TheArtcher on Stage (AOS)

TheArtcher On Stage (AOS)
ตอน ความสุขจากการค้นพบสิ่งหนึ่งในตัวคุณ

โดย TKD Academy และ ปราชญ์คีตกร คนแรกของประเทศไทย

วัน : อาทิตย์ 25 สิงหาคม 2562

เวลา : 13.00น - 17.00น (ลงทะเบียน 13.00น.)

สถานที่ : Slot co-working space SLOT CAFE @ Richmond Room

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังค้นหาบางสิ่งบางอย่าง
ที่มีความหมายของชีวิตและคำตอบว่าอะไร
เป็นพลังงานขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณปราถนา

ช่วงเวลาตกต่ำของชีวิต เกิดวิกฤติปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ จะก้าวข้ามได้อย่างไร?ที่สำคัญ
จะสามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขในช่วงเวลาเช่นนี้ได้อย่างไร?

การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสของผู้ที่มีต้นทุน
ทางสังคมอย่างจำกัด ทำได้อย่างไร?
ความสามารถในการเอาชนะความกลัว
และสร้างรายได้จากสิ่งหนึ่งในตัวคุณในโลกยุคใหม่

สัมมนานี้ คือ คำตอบที่รอคุณมาพิสูจน์
ในรูปแบบของ Edutainment ที่ไม่เหมือนใคร
(i-semiconcert)
i-Seminar + Musical Show + Talk Show 


หัวข้อในการสัมมนา

- อะไรคือคุณค่าและความหมายของการมีชีวิต
- 3 องค์ประกอบของการขับเคลื่อนชีวิต
- พลังขับเคลื่อนชีวิตไปสู่จุดมุ่งหมายที่ปราถนา
- การขจัดพลังงานลบออกจากตัวเอง
   (Toxic Life Energy Elimination)
- วิธีสร้างความสุขในช่วงเวลาเกิดวิกฤติ
- จิตวิทยาธุรกิจ และการสร้างรายได้จากสิ่งหนึ่ง
   ในตัวคุณบนโลกยุคใหม่
- Music for Live energy (Music Therapy)

เกี่ยวกับวิทยากร

The Artcher  =  มาจากคำสองคำคือ  The Artist + The TeacherAR.ต้นคิด จิตพาดี (AR.TONI)

มนุษย์ผู้ซึ่งทำตามความใฝ่ฝันในวัยเด็ก
เอาชนะอุปสรรคและความกลัว
เดินทางไปพิชิตความฝัน
ณ ดินแดนโลกศิวิไลเซชั่น USA
เดินทางข้ามรัฐต่างๆ ด้วยรถยนต์
(ขับด้วยตนเอง)
ระยะทางกว่า 1,000 ไมล์
เป็นการเดินทางไปสัมผัส USA เพียงครั้งแรกในชีวิต


การศึกษา
- Bachelor degree : พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
การเทรนนิ่งและการฝึกอบรม
- Train the Trainer
- Problem Solving & Decision Making
- การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
- Restaurant Management @ Thai Lanna , Indiana , USA
- Business Psychology @ Moreno Valley, California ,USA
- Science of Happiness ศาสตร์แห่งความสุข
  (1 on 1 Coaching @ Avon Indiana, USA)
ประสบการณ์การทำงาน
(อดีต)
- วิศกรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ
- วิศกรฝ่ายขาย
- ผู้จัดการแผนกขาย
- ผู้จัดการฝ่ายขาย
- ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป(AGM)
- ผู้จัดการทั่วไป(GM)
- กรรมการผู้จัดการ(MD)
- ประธานกรรมการผู้บริหาร(CEO)
ประสบการณ์การทำงาน
(ปัจจุบัน)
ผู้เขียนหนังสือ SINGNUNG's Theory 
   (Pocket E-book@ อุ๊คบี)

 - ที่ปรึกษาและโค้ชให้ธุรกิจชั้นนำหลายบริษัท
- วิทยากรอิสระ
- Business Psychology Expert
- ปราชญ์คีตกร คนแรกของประเทศไทย
ติดตามผลงานได้ที่ :
www.facebook.com/tonkit.jitpadee
Youtube : Tonkit Jitpadee

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
บัตรราคา  3,990- บาท  (จองบัตรที่ EVENPOP)
*** รับจำนวนจำกัดพียง 30 ท่านเท่านั้น***

TKD Academy ขอสงวนสิทธ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณีTickets

No Tickets Available

Fc823cdc5f47790d8facf37b00327f427358da21
Organized by
TKD ACADEMY