กิจกรรมที่สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม ระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าของโครงการเพื่อสังคมในโปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคมระดับเริ่มต้น หรือ Snowball impact incubation program โดย RISE IMPACT  พบกับผู้ประกอบการ 6 ทีม , ผู้มีความคิดริเริ่มไอเดียเพื่อสังคมจาก Social Innovation workshop และ ผู้ที่ผ่าน Impact incubation clinic ที่พร้อมแล้วเพื่อขยายผลการสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงที่กว้างขึ้น ขอเชิญผู้สนับสนุนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม  และผู้ที่สนใจไอเดียใหม่ๆแก้ปัญหาสังคมและอยากเริ่มต้นด้วยตัวเอง มาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ The COMMONS ซอยทองหล่อ 17 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-20.00 น.

Event Application

This event requires you to fill out an application form designed to create better experience for every participants. Please kindly fill out the form and wait for the application to be processed your application. After it has been processed, you will get a link in your email to purchase / get the ticket(s).

ลงทะเบียน / Registration form

Tickets

No Tickets Available

Placeholder
Organize by
Snowball