Talk Show

TEDxYouth@Bangkok 2019

8420e7677b3acae747dc1a5d4aa633138f3906cb
TEDxYouth@Bangkok 2019
Youth’s Ideas Worth Spreading 
ร่วมกันกด “Play” ให้กับเสียงของเด็กไทยที่เคยถูกกด “Pause”

    TEDxBangkok ในปีนี้ ขอเชิญชวนผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้เข้าชมเวที TEDxYouth@Bangkok ปี 2019 เพื่อร่วมใจกันกด “Play” ให้กับเสียงของเด็กไทยที่เคยถูกกด “Pause” ซึ่งทำให้เสียงของเด็กๆเหล่านี้กลับมาเป็น “Now Playing” อีกครั้งหนึ่ง ผ่าน ทอล์คและการแสดงทั้ง 11 ชุด เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและไอเดียต่างๆที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคน เพื่อนำกลับไปสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

รับสมัครผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ มาร่วมใจกันกด “Play” ให้เสียงของเด็กไทยทุกคนกลับมาเป็น “Now Playing” อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 12 ตุลาคม นี้

แล้วพบกันที่ “TEDxYouth@Bangkok”
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00-18.00 น. ณ C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower (MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย​)

เกี่ยวกับบัตร TEDxYouth@Bangkok ปี 2019 

• บัตรในปีนี้มีทั้งหมด 3 ราคา ได้แก่
    1. Student: ราคา 300 บาท (สำหรับนักเรียนและนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
    2. Regular: ราคา 500 บาท (สำหรับบุคคลทั่วไป)
    3. Angel: ราคา 1,000 บาท (สำหรับผู้ประสงค์ให้การสนับสนุน TED Club ในโรงเรียนต่างๆและ เวที TEDxYouth@Bangkok)

• บัตรทุกประเภทรวมค่าเข้าร่วมงาน อาหารว่าง และอุปกรณ์ต่างๆในการร่วมกิจกรรมแล้ว

• ราคาบัตรรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าบริการ 25 บาท และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตอีก 3% (หรือ 3.75% ในกรณีที่ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ให้บริการชำระเงิน)

• ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


การลงทะเบียนเป็นผู้เข้าชมเวที TEDxYouth@Bangkok

• ผู้ที่สนใจเป็นผู้เข้าชมเวทีของ TEDxYouth@Bangkok กรุณากรอกใบลงทะเบียนให้เรียบร้อย ทางเราจะติดต่อกลับไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบของเว็บไซต์ eventpop เพื่อแจ้งสถานะการลงทะเบียน

• เนื่องจากเวที TEDxYouth@Bangkok ในปีนี้ มีพื้นที่จำกัด ทางทีมงานจึงขอคัดเลือกใบลงทะเบียนตามความเหมาะสม และประกาศผลผู้ชมภายในภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

• ผู้ชม 1 ท่าน สามารถลงทะเบียนซื้อบัตรได้เพียง 1 ใบเท่านั้น และไม่สามารถใช้บัตรแทนชื่อกันได้  เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางมาแสดงในวันงาน ( หากเป็นบัตร Student กรุณานำ บัตรนักเรียน หรือ บัตรนักศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงในวันงาน)

• ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เราจะใช้เพื่อส่งข่าวสารแจ้งข้อมูลสำคัญต่างๆเกี่ยวกับ TEDxYouth@Bangkok เท่านั้น

• TEDxYouth@Bangkok ไม่มีการเปิดขายบัตรหน้างาน 

• เนื้อหาการดำเนินกิจกรรมจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


*ระบบจะไม่เก็บบันทึกข้อมูลไว้ หากท่านปิดหน้าต่างลงทะเบียนไป โดยยังไม่กดส่งใบสมัคร*
สามารถติดตามข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TEDxBangkok

    

Application Form

Student Ticket - 300 THB

บัตรสำหรับนักเรียน​/​นักศึกษา​ระดับ​ปริญญา​ตรี

Regular Ticket - 500 THB

บัตรสำหรับบุคคลทั่วไป

Angel Ticket - 1000 THB

บัตรสำหรับผู้ประสงค์ให้การสนับสนุน TED Club ในโรงเรียนต่างๆ และเวที TEDxYouth@Bangkok

Tickets

No Tickets Available

7febd6e074680aa7983ec622057760c881cf7fff
Organized by
TEDxBangkok